MIMO DOSAH & OMEZENÍ VĚDY

Studijní okruh č. III

Abychom poznali, kdo jsme, standardně podávané informace o našem původu nejsou dostačující. Zamýšlím se nad tím, kdo je člověk, odkud pochází a co všechno má v sobě ukryto. Naše fyzická těla nám byla propůjčena pro život v této realitě. Těla jsou sestavena ze součástek Země a vyživuje nás nejen hmota přítomná zde, ale také energie celého Kosmu. Jsem přesvědčená, že stavba našeho těla nemá nic společného s klasickou evolucí, ale je to funkční předloha, která je rozšířena v celém Prostoru. Proto tvrdím, že:

Člověk a jeho (zapůjčené) tělo jsou technologií Vesmíru.

Kateřina Lite / SimplyMyWorld.cz

PŘIPRAVILA JSEM PRO TEBE JIŽ III. SÉRII

VOLNĚ DOSTUPNÉHO STUDIJNÍHO MATERIÁLU

z knihy VÝŽIVA pro MODERNÍHO METAČLOVĚKA.


Kompletní kniha (výtisk / Ebook) a další informace - viz proklik níže.

Současná věda je převážně založena na materiálních důkazech, čímž limituje sama sebe, protože se snaží rozklíčovat život pomocí omezených nástrojů. Pokud zatím něco nejde prokázat, veškeré hypotézy spadnou do škatulky s názvem konspirace. Již v průběhu historie se kumulovaly příběhy, historky a (ob)jevy, na které byla klasická věda krátká. A tak se některé tyto poznatky staly součástí ,,ezo škatulky". (číst článek)Dnes jsem se probudila před 4. hodinou ranní, těsně poté, co se mi zdál velmi zásadní sen: Měli jsme přednášku předmětu, který by se dal nazvat jako ,,Fyzika nové doby". Vyučující psal na tabuli a to, co mi nejvíc utkvělo v hlavě, bylo písmeno ,,A" plus kroužek v dolním indexu (Ao), který symbolizoval Zemi. Věděla jsem, že se jedná o zcela nový koncept výuky. (číst článek)Uvědomuji si mnohem víc než kdy dřív, že tělo nelze do ničeho nutit. A pokud ano, obrátí se to proti nám – obyvatelům těla. Tělo je nejlepší přítel a je třeba se s ním vždy domluvit. Klíčovou roli v tomto ohledu hraje vědomí, které nás dokáže maximálně podpořit nebo také zcela zničit. Varianty jsou obě a volba je na nás. (číst článek)Jednoho dne se všichni vrátíme domů. Tím mám na mysli naše skutečné domovy. Planety, světy a dimenze různé hustoty, odkud pocházíme. Tam, kde se zrodila naše duše. A s patřičnou dávkou humoru budeme sdílet své zážitky načerpané během pobytu na modrozelené planetě zvané Terra – Země. To se to nyní vypráví, když člověka už nic netíží a nebolí fyzicky ani emocionálně. (číst článek)V posledních měsících čím dál více slyšíme a čteme o odhalení technologií, které nám usnadní život a zároveň odlehčí planetě Zemi. Postupně se změní celý systém a naše životy. A tak čekáme a doufáme, že konečně ti, kteří drží informace pod pokličkou, je zpřístupní pro širokou veřejnost. Zařízení fungují na volnou energii, takže jejich provoz nic nestojí. (číst článek)Na to, aby sis nakódoval/a svůj nový život, nemusíš být ajťák. Stačí si uvědomit, co ve svém životě chceš a nechceš. Některé návyky jsou sviňa vytrvalá, ale právě tady přichází na řadu kódování nové reality. Neznamená to, že všechno bude hned, ale opakující se kódování tě povede, protože dáš své energii jasný směr. Pak už není žádný důvod, aby se věci ve tvém životě děly jinak. (číst článek)Díky znovu uvědomění, že naše těla jsou technologie, přišel impuls posunout tuto knihu na další level. V rozhovoru s A.D.L. jsem slyšela, že některé Vesmírné lodě jsou živé, pěstují se a mají vědomí. Tak mi došlo, že naše těla jsou vlastně také takovou lodí, jsou fyzickým vozítkem (sestaveným z prvků Země), které oživuje Duše. (číst článek)

MOHLO BY TĚ ZAJÍMAT...

Pokud chceš studovat a čerpat další informace,

můžeš si zdarma projít také tyto online série článků: