DALŠÍ UPGRADE

19.07.2023

Díky znovu uvědomění, že naše těla jsou technologie, přišel impuls posunout tuto knihu na další level. V rozhovoru s A.D.L. jsem slyšela, že některé Vesmírné lodě jsou živé, pěstují se a mají vědomí. Tak mi došlo, že naše těla jsou vlastně také takovou lodí, jsou fyzickým vozítkem (sestaveným z prvků Země), které oživuje Duše.

Tělo a Duše jsou jako klíč a zámek na frekvenční úrovni a Duše si designuje tělo přesně podle svého plánu.

V minulé knize (PNV22) jsem psala o tom, že v éterické či kvantové předloze malinkého človíčka je plán pro vytvoření těla dospělého jedince. Stejně tak semínko má v sobě plán celého stromu či jiné rostlinky. Vše se fyzicky materializuje z energetické předlohy.

(Tak mi teď ještě došlo, že energetická předloha může vést k vytvoření těla v jakémkoli prostoru právě z těch látek, prvků a energie, které se nachází na dané planetě, hvězdě či jiném místě.)

Co se týká DNA, měla jsem představu, že je v ní zapsáno úplně všechno, co jsme kdy zažili a kým jsme byli. Podle mých posledních poznatků to spíš vypadá, že molekuly DNA jsou něco jako antény napojené na naši databázi umístěné kdesi napříč časem a prostorem. Všechny informace z této databáze jsou dostupné ihned a všude, pokud k ní máme frekvenční klíč.

Žijeme v naší lodi (těle) jako pilot (duše) a společně se účastníme mise, kterou jsme si naplánovali.

Čím méně jsme v těle a odpojujeme se od něj v důsledku zažívání nepříjemných situací a emocí, tím méně je čitelný prapůvodní jazyk naší Duše, který hovoří k tělu. Jo, já vím. Teď asi trochu mluvím jazykem z jiné dimenze a jsem si toho vědoma. Ale píšu to, co přichází. Navíc cítím mráz všude po těle, takže vím, že toto vnímání reality je pro mě pravdivé.

Někdy zažíváme situace, ve kterých se jeví jako nejjednodušší odpojit se a tím pádem necítit žádné emoce. Jenomže to neznamená, že ty emoce zmizely. Ony v tom těle jsou, protože signál byl již vyslán. Jediné, co se stane při odpojení od těla je, že emoce zůstanou neprojevené a uloží se.

Všechny části našeho těla jsou technologie provázané dohromady, různě velké, složité, strukturované a specializované. Každá část ví vše o každé části (= v každé buňce je zápis celého těla). Informace mezi buňkami se přenášejí na základě magnetické indukce, pomocí světelných poslů (fotonů) a jistě jsou i další mechanismy. (O magnetické indukci se zmíním ještě později. O biofotonech najdeš v této knize velkou kapitolu.)

Dá se říct, že vše, co jsme si mysleli, že víme, je jinak. Nejsme tady na Zemi jako vysazení a opuštění trosečníci.

Naše DNA neustále komunikuje s celým Vesmírem. Záleží jen na naší schopnosti uvědomování si toho všeho. Podle mě klíč leží v tom, že poznáme a rozeznáme sami sebe – tedy svou polohu (souřadnice). Jakmile se toto stane, pak vyzáříme informační paprsek a jsme aktivováni.

Nikdo nám neřekl, že se máme starat o svá těla a už vůbec nám neřekl, jak na to. Pokud se chceš dostat k informacím uvnitř, pak nemůžeš vrstvit zvenčí další a další balast, který se hromadí a sedimentuje jako vrstvy minerálů. Naopak vše je potřeba odházet a rozpustit. Tím nemám na mysli, že na sobě ,,budeš pracovat" používáním milionů technik a získáš tak pocit, že si zasloužíš něco víc. Naopak je to o návratu k přirozenosti, která nás vede zpět k podstatě. Koneckonců to je to, o čem mluvím pořád dokola.

Můžeš cestovat širým Vesmírem, získávat informace a channelovat kdoví koho nebo co. Ale pokud nevíš, jak tyto informace použít ve prospěch těla a této reality, pak jsou ti k ničemu.

Ulítnutí pryč z těla vždy zavání malérem, protože MY JSME TU. ŽIJEME TU. A těla jsou pro tento čas součástí našeho života.

Pokročíme dál. Nikdy předtím jsem toto téma nerozebírala takto do hloubky, takže je to pro mě nové tak jako možná pro tebe. Pokud jsem tedy přijala fakt, že tělo je technologie (tím myslím BIOtechnologie), pak je čas začít poznávat, co v sobě ukrývám. To je úkol, před kterým nyní stojím. V podstatě jsem během dneška dospěla do bodu, že toto je jediná cesta. Propojit se se svou vnitřní moudrostí a schopnostmi a tvořit tak v radosti, vyživit se a předat své poznatky dál.

Můj návrh na koncept lidského těla coby precizní technologie se přitom opírá o pár základních bodů: Naše tělo je úžasně navržené pro fungování a žití tomto Prostoru. Je složeno z milionů buněk pracujících společně, aby nás udržely naživu. Je to dokonalý příklad ,,technologie" vytvořené přírodou. Ke svému fungování a výživě používáme energii v různých hustotách od éteru až po hmotu. K řízení procesů pak slouží informace kódované a přenášené různými způsoby.

Naše vnitřní prostředí reaguje na vnější podněty, což by mělo vést v ideálním případě k prosperitě a rozvoji (v horším případě k degeneraci a úpadku). Dále je lidské tělo součástí širšího Vesmíru a je ovlivněno jeho zákonitostmi, jako je gravitace, elektromagnetismus a jiné přírodní síly.

Jsme složeni z atomů, které byly kdysi součástí hvězd a galaxií.

Hlavním důvodem Žití a Bytí je poznávání sebe sama, rozvoj schopností, potenciálu a žití ze svého vnitřního Zdroje. Tímto způsobem se můžeme stát ,,moderním metačlověkem", což je jedno z témat této knihy. Protože naše těla nám byla propůjčena a vzešla z přírody a prvků Země, je nezbytné žít v harmonii s přírodou a respektovat její zákony. To zahrnuje udržování zdravého těla a také efektivní využívání energetických zdrojů na všech úrovních (rozvedu dále).

Můžeme se též zabývat studiem a čerpáním informací týkajících se tajemství života a Vesmíru (což momentálně děláš). Nakonec věřím, že v sobě máme zakódovaný potenciál dlouhověkosti a nesmrtelnosti. To znamená, že každý člověk má moc a přirozené právo rozhodnout se, jak dlouho chce pobývat v této sféře. V okamžiku, kdy vyhodnotí svou zkušenost jako dostatečnou, odloží fyzické tělo (vrátí ho Zemi) a jeho Duše se přesune jinam. Je tedy jasné, že to nemá nic společného s klasickým pojetím smrti (a byznysem s tím spojeným).

Nyní, když jsem vyložila pojetí člověka a jeho těla jako biotechnologii z Vesmíru, která vzniká ze součástek (prvků) Země, pojďme se podívat na další kapitolu, ve které popisuji a vysvětluji koncept moderního metačlověka. Je to téma, kolem kterého jsem postupně vyskládala celou tuto knihu. Věřím, že v kontextu netradičního pojetí vzniku, smyslu a existence člověka bude vše dávat smysl.


Kateřina Lite / www.SimplyMyWorld.czTEXT JE Z KNIHY VÝŽIVA PRO MODERNÍHO METAČLOVĚKA. VEŠKERÉ INFORMACE A MOŽNOST OBJEDNÁNÍ NAJDEŠ TADY.