PŮVOD ČLOVĚKA A SKRYTÝ POTENCIÁL

19.07.2023
Jednoho dne se všichni vrátíme domů. Tím mám na mysli naše skutečné domovy. Planety, světy a dimenze různé hustoty, odkud pocházíme. Tam, kde se zrodila naše duše. A s patřičnou dávkou humoru budeme sdílet své zážitky načerpané během pobytu na modrozelené planetě zvané Terra – Země. To se to nyní vypráví, když člověka už nic netíží a nebolí fyzicky ani emocionálně. Tělo bylo již odloženo, rozpuštěno v nekonečném prostoru, na čisté světlo a stříbrný prach, který se může stát součástí čehokoli živého.

Přišla mi myšlenka, že Člověk je solární a energetická ,jednotka" s Božským vědomím. Tím nemám na mysli, že bychom měli žít sami (v izolaci), mám tím na mysli energetickou soběstačnost a každodenní používání volně dostupných zdrojů: Slunce (světlo), energii Země a Zdrojovou energii, která utváří tento svět v každém okamžiku. A utváří také nás, neboť jsme součástí planety Země.

Nejsme jediní ve Vesmíru, ale možná jediní v této hmotné sféře, kde existuje lineární pojetí času. Abych byla přesná – vymysleli jsme čas a také, jak ho měřit. I to je možná důvodem, proč se naše těla proměňují. Podoba našich lidských těl nám byla propůjčena od Bytostí z jiných světů a buněčné uskupení bylo modifikováno na zdejší podmínky. Těla (nazývané také jako ,,biostroje") jsou sestavena z živých biologických součástek Země a mají své vlastní vědomí. Věřím, že tělo je dokonalá technologie a že vůbec nemáme ponětí, co všechno dokáže. Sotva ovládáme pár základních funkcí, a to ještě dost neohrabaně. Přišlo mi, že kooperace těla a Duše by se dala přirovnat ke vztahu Země a Slunce – hmota a jiskra.

Stáváme se správci těl, která nám byla propůjčena, a zároveň správci tohoto Prostoru, do kterého jsme se narodili.

Člověk a jeho tělo jsou podle mě fascinujícím dílem. DNA, která je základní stavební jednotkou každého živého organismu, je neuvěřitelně složitým a precizním systémem, který nese informace o našem původu, vývoji a fungování. A tím nosičem nemám na mysli fyzickou část DNA (která se dá izolovat a rozpitvat na nejmenší částice), ale holografickou předlohu.

Koncept holografické DNA navrhuje, že informace uložené v DNA jsou organizovány a předávány v holografickém formátu. To znamená, že informace uložené v DNA by nebyly pouze lineárně uspořádány v sekvenci bází (adenin, cytosin, guanin a thymin), ale byly by také distribuovány po celé molekule DNA ve formě holografických vzorů. To by umožnilo, aby informace byly uloženy na více místech molekuly a mohly být snadno předávány a čteny prostřednictvím kvantových interakcí. (K možnostem použití jemnohmotné DNA se vrátím v kapitole o VLNOVÉ GENETICE).


Nikdo a nic není výsledkem náhody

Někteří vědci spekulují o tom, že naše DNA může být mimozemského původu. (Tak aspoň, že spekulují…) Tato teorie se opírá o představu panspermie, která navrhuje, že život na Zemi mohl být zahájen díky organickým molekulám a mikroorganismům, které byly přineseny na naši planetu prostřednictvím meteoritů či komet. V tomto scénáři by naše DNA mohla pocházet z jiných částí vesmíru a být výsledkem evolučního procesu, který probíhal mimo naši planetu. – Že je naše DNA mimozemského původu, to mi přijde víc než zřejmé. Zároveň se ale koncept opírá o to, že DNA vznikla někde ve Vesmíru opět jako důsledek klasické evoluční teorie, kdy se části organismů a následně celé organismy vyvinuly na základě náhodných mutací do naprosto precizní formy. To samo o sobě nedává smysl. Je tedy možné, že se na Zemi dostaly bakterie z Vesmíru prostřednictvím meteoritů, a našly zde vhodné podmínky pro jejich život? To jistě ano. Ale tyto bakterie rozhodně nevznikly náhodně a už vůbec nedává smysl, že by se z bakterie vyvinul člověk.

Místo klasické evoluce můžeme též zvážit další teorie o původu lidstva. Jednou z nich je teorie, že nás vytvořili mimozemšťané, známá jako teorie starých astronautů nebo paleokontaktní hypotéza. Tato teorie navrhuje, že mimozemšťané navštívili Zemi v dávné minulosti a hráli roli v našem vývoji nebo dokonce vytvořili lidské bytosti. (Samozřejmě tato teorie není obecně přijímána.) Teorie starých astronautů (= mimozemského původu) se přitom opírá například o archeologické nálezy ve formě pyramid a dalších staveb. Podle této teorie mohli mimozemšťané poskytnout pokročilé technologie nebo znalosti, které pomohly starověkým civilizacím tyto monumentální stavby postavit. Dalšími vodítky mohou být starověké příběhy o bozích či bytostech z nebes, kteří přišli na Zemi a sdíleli svou moudrost s lidmi.

A nakonec je tu varianta, že jsme byli stvořeni mimozemšťany pomocí genetické manipulace, o čemž v dnešní době existuje stále více informací. Tato zatím nepřijatá teorie vzniku člověka by mohla naznačovat, že lidské tělo je skutečně výsledkem vesmírného inženýrství a naše schopnost čerpat energii z okolního prostředí je tak přirozeným důsledkem našeho mimozemského původu. To je ostatně důvod, proč se zabývám naším původem – protože souvisí s naším potenciálem a schopnostmi. Z toho také vyplývá, že nestačí soustředit se pouze na hmotné aspekty našeho bytí.


Kateřina Lite / www.SimplyMyWorld.czTEXT JE Z KNIHY VÝŽIVA PRO MODERNÍHO METAČLOVĚKA. VEŠKERÉ INFORMACE A MOŽNOST OBJEDNÁNÍ NAJDEŠ TADY.