AKTUÁLNĚ


#02 PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY (16-01-2022)

Tato kniha má potenciál změnit nebo rozvinout pohled na člověka a jeho existenci.

Opravdu jsme byli vytvořeni tak, aby strava byla nezbytnou součástí našich životů nebo je to něco, co jsme se naučili brát jako standard? Je vůbec možné, aby člověk každý den dostával přesně to, co potřebuje ke svému fungování? (pokračovat)


Tato kniha zaplňuje informační vakuum ohledně fungování člověka a vysvětluje, proč je čerpání jemnohmotné energie ze zdrojů kolem nás nejen možné, ale navíc tvoří základní předpoklad k existenci všech forem života. V knize předkládám své úvahy na téma kdo je člověk, jak funguje z hlediska bioenergie a zda opravdu potřebuje fyzickou stravu. Tyto úvahy následně doplňuji relevantními literárními zdroji. Přináším tak nový a kompletní pohled na člověka a jeho fungování. (pokračovat)