KOMPLETNÍ (R)EVOLUCE

19.07.2023


Současná věda je převážně založena na materiálních důkazech, čímž limituje sama sebe, protože se snaží rozklíčovat život pomocí omezených nástrojů. Pokud zatím něco nejde prokázat, veškeré hypotézy spadnou do škatulky s názvem konspirace.

Již v průběhu historie se kumulovaly příběhy, historky a (ob)jevy, na které byla klasická věda krátká. A tak se některé tyto poznatky staly součástí ,,ezo škatulky". V průběhu let bylo mnohé již vědecky ověřeno a mnohé zůstává stále nevysvětleno. A já doufám, že budeme mít brzy tolik rozumu (a zároveň natolik otevřené srdce), že hravě rozeznáme, co je pravda bez ohledu na důkazy. Prostě to budeme vědět–cítit.

Pokud vědci zkoumají hmotu, zkoumají jen zlomeček toho, z čeho je složen Vesmír.

Někteří už pochopili, že celý Vesmír a veškeré stvoření je energie v různých formách. A ti, kteří toto stále ignorují, si mohou pomalu zabalit kufry a odejít z vědecké scény, neboť zůstali uvězněni ve svých starých přesvědčeních a nemohou tak přinést světu nic nového. Znovu objevované prastaré principy fungování Vesmíru jsou stále platné, tak proč je neuplatit ve svém každodenním životě?

Mou oblíbenou činností je vyhledávat informace a podklady, které stojí mimo koncepty všeobecně uznávaných vědeckých tvrzení, které jsou mnohdy staré desítky let až několik staletí. Nedělám to proto, že bych byla rebel a chtěla působit odboj. Zkrátka mi přijde do hlavy myšlenka: A co když je to jinak? Můj mozek miluje důkazy. Chce všechno objasnit a pochopit. Na druhou stranu mě nebaví hrabat se ve studiích nebo snad zkoumat něco na objednávku. To nedělám, protože si vybírám jen to, co mě baví. A stejně tak jako já může každý studovat to, co ho zajímá.


Kompletní (R)Evoluce

Občas mám pocit, že společnost je závislá na názorech a tvrzeních odborníků na jednotlivé životní oblasti, což vede k tomu, že lidé přestávají být schopni žít podle svého osobního poznání a intuice. Je pohodlnější zbavit se osobní zodpovědnosti za svůj život a když ,,se to náhodou nepovede", aspoň je na koho ukázat prstem. Ale ve finále je každý z nás strůjcem své budoucnosti.

Naštěstí vše se postupně mění. Procházíme vývojem, informace jsou mnohem snáz dostupné než kdy dřív. Proto už není tak snadné oblbovat nás starými teoriemi a dogmaty. A ti, kteří hledají, tak informace najdou.

Každý z nás má nějaký životní směr (naplnění), a tak je jasné, že studování a vyhledávání informací je jednou z možností. Nikdy by mě nenapadlo, že se tomu budu věnovat. Baví mě to a naplňuje. Předávám informace v co nejsrozumitelnější podobě, aby se v tom čtenář neutopil. A zároveň aby si mohl vše doplňovat příslušným samostudiem. Mou prací je přinést ti ucelené informace a šetřit tvůj čas. Tím pádem nemusíš ležet desítky hodin v textech. Můžeš čerpat benefity z předložených poznatků a věnovat se své činnosti. Ta bude zase prospěšná pro někoho dalšího. Je to koloběh dobré vůle, který již není možné zastavit.

Všechno souvisí se vším, a proto změna přístupu k výživě zdaleka nezahrnuje jen stravu. Vlastně je to tak, že hlavní téma se ve skutečnosti stává posledním dílkem, který se změní na základě předchozích změn. Je to řetězová reakce. 

Výživa zahrnuje, jak už víme, mnoho různých způsobů. Od té nejvíce jemné energie až po nejhustší. Pochopitelně v oblasti stravy a diet se řeší pouze hmota a energie degradovaná na kalorie, což je absolutně mylný koncept. Je to jen teorie, a tak to také zůstane.

V době, kdy hmoty je všude kolem dost, jsme se dostali do extrému a používáme ji v nadměrném množství s cílem ucpat naše černé díry, což není možné. To pochopitelně destabilizuje naše těla, ovlivňuje psychiku, a hladinu životní energie, která zásadně ovlivňuje naše zdraví. A to je něco, co se týká úplně všech. Jaká je tedy další cesta? Je to kompletní změna přístupu.


Autor: Kateřina Lite / www.SimplyMyWorld.cz
UVEDENÝ TEXT JE SOUČÁSTÍ KNIHY VÝŽIVA PRO MODERNÍHO METAČLOVĚKA. VEŠKERÉ INFORMACE A MOŽNOST OBJEDNÁNÍ NAJDEŠ TADY.