PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY

,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí"

Tato kniha zaplňuje informační vakuum ohledně fungování člověka a vysvětluje, proč je čerpání jemnohmotné energie ze zdrojů kolem nás nejen možné, ale navíc tvoří základní předpoklad k existenci všech forem života. V knize předkládám své úvahy na téma kdo je člověk, jak funguje z hlediska bioenergie a zda opravdu potřebuje fyzickou stravu. Tyto úvahy následně doplňuji relevantními literárními zdroji. Přináším tak nový a kompletní pohled na člověka a jeho fungování.

Téma energetické povahy člověka a celého Vesmíru se dostává do popředí zájmu, kde příliš dlouho setrvával materiální svět a jeho hmota. Nacházíme se v období, kdy je důležitější poznávat sebe sama víc než kdy dřív. Stoupáme nahoru po spirále přirozeného vývoje, a tak ani naše vědomí a tělo nemůže zaostávat v tomto procesu.

Je třeba, aby každá lidská bytost měla přístup k informacím z oblasti energetické povahy Vesmíru a veškerého Bytí. A jelikož my - lidé, jsme jeho součástí, začlenění volně dostupné energie do našich životů je přirozené a nevyhnutelné pro další vývoj.


Tímto vítej ve světě neomezené energie, kde je dost pro každého ♥


Výtisk 120 / Ebook 115 stran

Formát B5 / 18 kapitol

Rok vydání: 2022


KLÍČOVÁ SLOVA:

Strava, stavební kameny, energie, únava, hlad, hmotnost těla, lidská fotosyntéza, chlorofyl, hemoglobin, melanin, nesmrtelnost, kyslík, půsty, hlad, diety, energetika stravy, glykémie, metabolismus, svalová hmota, růstový hormon, psychika, inzulin, glykogen, suchý půst, endogenní výživa, acidóza, autofagie, hmota, fyzikální vakuum, elektromagnetické spektrum, životní síla, elektrony, magnetismus, bioenergetika, éterické tělo, prána, světelná výživa, jemnohmotná výživy těla, multidimenzionalita, napájení zemí, prána a dech, elektronová výživa, buněčná tvorba živin a energie, DNA, fotony a biofotony, transmutace prvků, energie nulového bodu, tachyony, živé molekuly.

ÚVODNÍ SLOVO:

Téma pránické (či jemnohmotné) výživy mě začalo více zajímat na jaře roku 2021. Ve skutečnosti mi otevřelo dveře k mnoha dalším tématům, o kterých jsem netušila, že by mohly spolu nějak souviset. A to je také důvod, proč vznikla tato kniha. Je to výsledek cesty mého hledání. Téma prány tedy posloužilo jako prvotní startovací kabel.

Hnala mě neskutečná touha potvrdit si myšlenky a domněnky ohledně fungování a možností člověka. Nepotřebovala jsem vědecká vysvětlení ohledně výživy pránou, abych věděla, že to opravdu funguje. Zajímalo mě to, protože jsem doposud nezískala odpovědi na otázky, které mě zajímaly. Vše pro mě bylo příliš povrchové, ale podstata stále unikala. A informace z oblasti klasické výživy, biochemie či fyziky mi do toho všeho vůbec nezapadaly.

A tak jsem se na pár měsíců ponořila do intenzivního studia. Postupně jsem procházela knihy a vyhledávala v nich to podstatné. Tím se mi podařilo shromáždit relevantní informace (napříč mnoha literárními žánry), které mi poskytly odpovědi na mé otázky v dostatečném rozsahu.

Zjistila jsem, že k tomu, abych lépe pochopila, jak funguje lidské tělo a jak výživa pránou souvisí s bioenergií, potřebuji více informací o tom, kdo jsme, odkud jsme a proč jsme tady.

Studium bylo místy velmi náročné. Cítila jsem pocity frustrace, že téma energetické výživy nedokážu nikdy pojmout v potřebném rozsahu a ucelit informace tak, aby dávaly smysl.

Nyní je začátek roku 2022 a já jsem dokončila tuto knihu, ve které ti přináším ty nejdůležitější poznatky. Informační extrakt, ve kterém propojuji můj pohled (a domněnky) s literárními zdroji, které jsem si zvolila.

Literární rešerše může být místy trochu náročnější pro mysl. Vůbec nevadí, pokud narazíš na informace, které budou pro tebe hůře uchopitelné. Vyber si jen to, co tě bude v danou chvíli zajímat a k dalším částem se můžeš vrátit později.

Níže najdeš kompletní obsah.