PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY

,,Nekonečná energie jako Zdroj Bytí"

Můj milý Člověče,

cítím velkou radost, že si tě zavolala právě tato kniha. Jsi pro mě živoucím důkazem, že téma energetické povahy člověka a celého Vesmíru se dostává do popředí zájmu, kde příliš dlouho setrvával materiální svět a jeho hmota.

Nacházíme se v období, kdy je důležitější poznávat sebe sama víc než kdy dřív. Stoupáme nahoru po spirále přirozeného vývoje, a tak ani naše vědomí a tělo nemůže zaostávat v tomto procesu.

Je třeba, aby každá lidská bytost měla přístup k informacím z oblasti energetické povahy Vesmíru a veškerého Bytí. A jelikož my - lidé, jsme jeho součástí, začlenění volně dostupné energie do našich životů je přirozené a nevyhnutelné pro další vývoj.


Tímto vítej ve světě neomezené energie, kde je dost pro každého ♥


Kateřina LiteSimplyMyWorld.cz

Tato kniha zaplňuje informační vakuum ohledně fungování člověka a vysvětluje, proč je čerpání jemnohmotné energie ze zdrojů kolem nás nejen možné, ale navíc tvoří základní předpoklad k existenci všech forem života. V knize předkládám své úvahy na téma kdo je člověk, jak funguje z hlediska bioenergie a zda opravdu potřebuje fyzickou stravu. Tyto úvahy následně doplňuji relevantními literárními zdroji. Přináším tak nový a kompletní pohled na člověka a jeho fungování.

KLÍČOVÁ SLOVA:

Strava, stavební kameny, energie, únava, hlad, hmotnost těla, lidská fotosyntéza, chlorofyl, hemoglobin, melanin, nesmrtelnost, kyslík, půsty, hlad, diety, energetika stravy, glykémie, metabolismus, svalová hmota, růstový hormon, psychika, inzulin, glykogen, suchý půst, endogenní výživa, acidóza, autofagie, hmota, fyzikální vakuum, elektromagnetické spektrum, životní síla, elektrony, magnetismus, bioenergetika, éterické tělo, prána, světelná výživa, jemnohmotná výživy těla, multidimenzionalita, napájení zemí, prána a dech, elektronová výživa, buněčná tvorba živin a energie, DNA, fotony a biofotony, transmutace prvků, energie nulového bodu, tachyony, živé molekuly.

Obsah knihy PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY:

(klikni pro zvětšení)


120 stran / Formát B5 / 18 kapitol / Rok vydání: 2022


ÚVODNÍ SLOVO:

Téma pránické (či jemnohmotné) výživy mě začalo více zajímat na jaře roku 2021. Ve skutečnosti mi otevřelo dveře k mnoha dalším tématům, o kterých jsem netušila, že by mohly spolu nějak souviset. A to je také důvod, proč vznikla tato kniha. Je to výsledek cesty mého hledání. Téma prány tedy posloužilo jako prvotní startovací kabel.

Hnala mě neskutečná touha potvrdit si myšlenky a domněnky ohledně fungování a možností člověka. Nepotřebovala jsem vědecká vysvětlení ohledně výživy pránou, abych věděla, že to opravdu funguje. Zajímalo mě to, protože jsem doposud nezískala odpovědi na otázky, které mě zajímaly. Vše pro mě bylo příliš povrchové, ale podstata stále unikala. A informace z oblasti klasické výživy, biochemie či fyziky mi do toho všeho vůbec nezapadaly.

A tak jsem se na pár měsíců ponořila do intenzivního studia. Postupně jsem procházela knihy a vyhledávala v nich to podstatné. Tím se mi podařilo shromáždit relevantní informace (napříč mnoha literárními žánry), které mi poskytly odpovědi na mé otázky v dostatečném rozsahu.

Zjistila jsem, že k tomu, abych lépe pochopila, jak funguje lidské tělo a jak výživa pránou souvisí s bioenergií, potřebuji více informací o tom, kdo jsme, odkud jsme a proč jsme tady.

Studium bylo místy velmi náročné. Cítila jsem pocity frustrace, že téma energetické výživy nedokážu nikdy pojmout v potřebném rozsahu a ucelit informace tak, aby dávaly smysl.

Nyní je začátek roku 2022 a já jsem dokončila tuto knihu, ve které ti přináším ty nejdůležitější poznatky. Informační extrakt, ve kterém propojuji můj pohled (a domněnky) s literárními zdroji, které jsem si zvolila.

Literární rešerše může být místy trochu náročnější pro mysl. Vůbec nevadí, pokud narazíš na informace, které budou pro tebe hůře uchopitelné. Vyber si jen to, co tě bude v danou chvíli zajímat a k dalším částem se můžeš vrátit později.

Každý z nás má své důvody k příchodu na planetu Zemi, právě v tento čas. Přišli jsme sem z nekonečného Vesmírného prostoru jako energie a vědomí. Země nám půjčila fyzická těla, abychom zde mohli žít a zakoušet povahu hmotného světa. Naše těla, která jsou domovem pro Duši, si nosíme všude s sebou. Můžeme sice přechodně opustit fyzickou schránku a zkoumat jiné světy (což se děje nejvíc po čas spánku), ale pak se zase vracíme zpět. Život ve fyzickém světě s sebou přináší velkou zodpovědnost a starání se o sebe. To ale zdaleka nezahrnuje jen ,,hmotné oblasti života", neboť hmota není nic jiného než zhuštěná energie. 

PÁR SLOV K OBÁLCE:

Výše uvedený citát provází už několik let čtenáře tohoto blogu SimplyMyWorld.cz. S napsáním knihy PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY se ukazuje, že na tom něco opravdu je. Když jsem začala psát tuto knihu s cílem získat více informací o výživě pránou, nahlásila se mi energie fialového plamene transformace. Vnímala jsem, že tato energie mě vede do hloubky, abych si začala klást otázky ohledně existence člověka a jeho fungování. Původní obálka tedy vyobrazovala fialový plamen jako posel přechodu od fyzické stravy a materiálního pohledu na svět, k bioenergii a jemnohmotné výživě. Tato energie transformačního potenciálu v knize zůstává, neboť mě doprovázela při psaní podstatné části. Pár dní před zimním slunovratem 2021 jsem cítila, že je třeba obálku změnit. Bylo to akorát v době, kdy jsem dopsala literární rešerši, a informační smyčka se tak uzavřela.

Nyní maličko předběhnu. V jedné části knihy uvádím informaci, že molekula DNA není naší výsadou, neboť ji sdílíme s celým širým Vesmírem. Píšu o tom, že pouhá 3-4 % (na která se zaměřuje věda) fungují a uplatňují se na fyzické rovině (nesou informace kódované v aminokyselinách), zatímco přes 90 % naší DNA funguje multidimenzionálně. DNA se nevyvinula z ničeho na Zemi a ani my lidé jsme se nevyvinuli v rámci tzv. evoluce. Tento koncept byl vytvořen na objednávku s jediným účelem: Utajit, kým skutečně jsme a ukrýt naši sílu tak, abychom o ní nevěděli. A abychom informace s tím související považovali za nepravdivé.

Obálka knihy byla vytvořena tak, aby ti každý den připomínala, že nejsi zdejší. Pocházíš z jiných planet, hvězd, galaxií, časoprostorů a dimenzí. Vyobrazené propojení hvězd a DNA tak nese informaci, že na Zemi přicházíme z Vesmíru (ve smíru), abychom se stali lidmi. Právě teď. V tento čas.

Takto jsme si to vybrali. A tak to je...

Objednání knihy PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY:

Aktuálně čekám na dodání výtisků, proto prosím počítej s odesláním objednávky v týdnu od 24.1.2022. Ebook odesílám do 24 hodin od obdržení platby.

Číslo účtu pro zaslání platby: 2297217073/0800.