TY JSI TA TECHNOLOGIE

19.07.2023

V posledních měsících čím dál více slyšíme a čteme o odhalení technologií, které nám usnadní život a zároveň odlehčí planetě Zemi. Postupně se změní celý systém a naše životy. A tak čekáme a doufáme, že konečně ti, kteří drží informace pod pokličkou, je zpřístupní pro širokou veřejnost. Zařízení fungují na volnou energii, takže jejich provoz nic nestojí. Není potřeba žádná elektřina z klasických spalovacích elektráren a ani z těch alternativních (solárních, větrných a vodních), jejichž účinnost je jen pár procent.

Před měsícem jsem položila otázku: Jak mohou mé znalosti a zkušenosti pomoci v oblasti technologií? Odpověď zněla:

TY JSI TA TECHNOLOGIE.

Jinými slovy: Jsme vybaveni technologiemi, které v nás doposud dřímaly. Úče-lem některých z nás je tyto technologie objevit, prozkoumat a předat dál. Nejedná se o nic externího, žádná zařízení. Pouze to, co máme v sobě a jak jsme byli vytvořeni. Je to v plánech naší DNA a v kvantové předloze našich těl. Máme tedy mnoho nástrojů k tomu, abychom mohli žít v plném zdraví a mít každý den tolik energie, kolik potřebujeme.

Vše se mění. Nastává čas přestat být závislí na tom, jak jsme si mysleli, že fungujeme. A naopak postupně vystupovat ze zajetých kolejí (které nám někdo nalajnoval) a jít svou vlastní cestou. Nejdůležitějším krokem je připustit si, že původní návyky mě dovedly až sem a dál už nevedou. Dál už je to jen opakující se smyčka, která vše akorát zdržuje a krmí starý systém cennou energií. Tento původní plán už je minulostí a já si začínám psát a kreslit nový.

V souvislosti s výše uvedeným textem mi později přišla informace, že je třeba už konečně vypnout svou Demo verzi. Ta existuje jako určitá smyčka (pořadí programů), která se neustále opakuje a nevede to nikam dál. A tak jsem se rozhodla ,,to" konečně vypnout a smazat.

Možná se nebude někomu líbit, že v sobě máme programy a fungujeme na jejich základě. Ale tak to je. Pokud připustíš fakt, že naše těla (viditelná a neviditelná část) jsou technologie, pak je jasné, že fungují na základě naprogramování a dalšího fungování (přepisování či mazání) těchto programů.

Však epigenetika říká, jak nás ovlivňuje (= programuje) prostředí, ve kterém se nacházíme. Jednoduše řečeno: Máme v sobě DNA (zázračné molekuly), které jsou samy o sobě vyspělou technologií. A prostředí působí aktivaci či naopak deaktivaci jednotlivých částí, tedy projev genů. Nicméně v kapitole o VLNOVÉ GENETICE píšu o tom, že informace uložená v DNA se přenáší na dálku, tedy ne fyzickou implementací řetězce DNA jednoho organismu do jiného. I když je fyzická část, která údajně kóduje informaci, odstraněna z řetězce, tak informace na dálku se stejně propíše. Máš pocit, že toto je něco, co vzniklo evolucí? Není to možné. Protože klasická evoluční teorie je založena pouze na pozorování hmoty a snaha napasovat vývoj jednoho organismu na jiný. Ale to je milná cesta.

Země byla vytvořena a osazena již hotovými rostlinami, stromy, živočichy. Myslím to tak, že existuje Vesmírná databáze, která obsahuje všechny druhy organismů, které kdy vznikly. Ty se pak adaptují na podmínky na dané planetě (tlak, složení vzduchu, gravitace, teplota atd.). Toto už je hodně za hranicí běžného chápání, takže to takto ponechám otevřené pro tvou úvahu.

Pokud bych snad i připustila možnost, že naše fyzická těla se zde vyvinula evolucí, pak to absolutně neodpovídá na otázku našeho energetického kódování a schopností, které v nás dřímají jako v trezorech.

Třebaže například telepatie či jasnozření je považováno za nadpřirozenou schopnost, je to spíš naše spící přirozenost. Co nás tedy nyní čeká, tak je oprášit naši technologii, aktivovat ji a začít používat. To je podle mě to, v čem spočívá skutečná (vnitřní) evoluce. Leží mimo fyzickou rovinu, která se dá měřit a analyzovat.

Veškeré schopnosti bychom samozřejmě měli používat v souladu s Vesmírnými zákony, a ne pro poškození někoho dalšího. V tom případě by mohlo dojít k odebrání technologie, např. vlivem nemoci či dokonce opuštění těla. Věřím, že jsme tady, abychom znovu objevili technologie ukryté v nás a začali je používat tak, abychom si tvořili naše životy podle představ a byli šťastní.

Je tedy čas rozloučit se s demo verzí sebe sama a opustit krabici zacyklení. Nová rozhodnutí povedou k překódování mozkových obvodů také na fyzické úrovni. Neuronové spoje, které již budou zbytečné, se rozpadnou. A místo toho se vytvoří nové, funkční spoje a obvody. Je to přepojení, které doslova mění celý náš život.

Možná tě děsí, že jako člověk – (bio)technologie můžeme použít programování. Faktem je, že se programujeme a aktualizujeme denně, akorát (většinou) na nevědomé úrovni. Proč tedy používat něco, co nám má sloužit, podporovat život a rozvoj, destruktivní cestou? Můžeš použít to, co umíš, akorát obráceně – tedy konstruktivně.


Kateřina Lite / www.SimplyMyWorld.czTEXT JE Z KNIHY VÝŽIVA PRO MODERNÍHO METAČLOVĚKA. VEŠKERÉ INFORMACE A MOŽNOST OBJEDNÁNÍ NAJDEŠ TADY.