ELEKTRONY, TVORBA ŽIVIN A ENERGIE

17.05.2022

Následující článek je součástí knihy

PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY

,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí"

V souvislosti s elektronovou výživou se posledních pár let mluví o důležitosti uzemnění, tedy propojení se Zemí - jejím povrchem, prostřednictvím chůze naboso. Čerpání elektronů ze země tak pomáhá nastolit rovnováhu v organismu. Byla jsem velmi ráda za tento objev, nicméně jsem pocítila, že to je jen část skládačky. Přirozeně ze Země nečerpáme ,,pouze" elektrony, ale veškerou energii.

Podívejme se nyní na design lidského těla, který byl propracován naprosto brilantně s ohledem na možnosti čerpání toho, co je všude kolem nás a zadarmo. Zaměříme se na přijímání elektronů skrze kůži, jak to souvisí s meridiány, energetickými centry a jak probíhá distribuce energie v organismu.


ELEKTRONOVÁ VÝŽIVA A ENERGETICKÁ CENTRA

Na pokožce a v podkožních vrstvách jsou kanálky zakončené drobnými propustnými oválnými útvary - receptory, které jsou využívány k ,,zachycování" elektronů z okolního prostředí. Receptory tyto částice dobře chytají ze vzduchu (...) Prostřednictvím soustavy akupunkturních bodů přechází energie ze vzduchu do nejrůznějších orgánů lidského organismu.

 (Neomezené schopnosti člověka)


Na kůži máme receptory, které jsou propojeny s energetickými kanály (meridiány) a ty jsou propojeny s konkrétními orgány. To znamená, že elektrony z prostředí se touto cestou dostávají dovnitř těla na konkrétní místa. (O meridiánech jsem věděla, že zajišťují distribuci životní energie v organismu, ale ani ve snu by mě nenapadlo, že je v tom zahrnuta i elektronová výživa.) A proč vlastně potřebujeme elektrony? Stačí si vzpomenout na (bio)chemii.

Celý náš organismus funguje na bázi nábojů a potenciálů v různých částech. Všechny oxidačně-redukční procesy v organismu závisí na množství volných elektronů (...) Což také určuje celkový energetický stav organismu. 

(Neomezené možnosti člověka)


Tady možná leží odpověď na otázku, proč se po času stráveném v přírodě cítíme nabití. Mohou za to (nejen) elektrony. - Co se týká elektronů zdraví, v knize Nadpříroda je uvedeno, že životní pole člověka se mění ještě před tím, než se začnou projevovat symptomy choroby a že stupeň elektrické reakce je přímo spojený se stupněm hojení. Jinými slovy potřebujeme neustále přijímat elektrony z prostředí, abychom si zachovali zdraví

Kosmická energie však nezahrnuje jenom elektromagnetické vlnění ze Slunce. Dostáváme energii také od hvězd. Energie, která projde atmosférou, způsobuje ionizaci vzduchu, rozbíjí plyny na atomy, které nesou elektrické náboje. Ty vstřebáváme společně se vzduchem, který dýcháme. (Nadpříroda)


BUNĚČNÁ TVORBA ŽIVIN A ENERGIE

Standardní princip výživy je postaven na získávání živin ze stravy, které buňky používají jako stavební materiál (pro svou obnovu) a také jako zdroj energie. Řekli jsme si, že během půstu se díky acidóze aktivuje proces, kdy buňky navýší schopnost získávat stavební materiál asimilací oxidu uhličitého a dusíku v prostředí. Ráda bych se na toto téma podívala blíže, protože to zásadním způsobem odpovídá na otázku, zda musíme (tolik) jíst, abychom žili.

Následující popis fungování buněk, který ti představím, je v jisté míře revoluční. I když se nejedná o nic nového. Jde spíš o princip, jak se dostat do stavu, kdy umožníme buňkám lidského organismu, aby si samy tvořily vše, co potřebují. To ví totiž jenom ony - ne my. Pojďme se tedy podrobněji podívat na syntézu živin a energie v buňkách.

Jednotlivé buňky organismu si samy pro sebe syntetizují bílkoviny, nukleové kyseliny, tuky, polysacharidy a jiné látky (...) Výchozími komponenty biosyntetického procesu je jen několik látek: voda, oxid uhličitý, dusík, stopové prvky a jednoduché sacharidy.

(Malachov, Bioenergetika člověka)


Autor dále uvádí, že v případě konzumace běžné stravy dochází na buněčné úrovni k omezení přirozeného mechanismu biosyntézy, který je založen na přeměně složitých bílkovin z vody, oxidu uhličitého (CO2) a dusíku. Naše biochemické procesy jsou regulovány jednotlivými geny, které dávají pokyn k tvorbě jednotlivých enzymů. Pokud přijímáme stravu, tyto geny se deaktivují (nemohou se uplatnit), čímž dojde k narušení tvorby enzymů potřebných k využívání plynných složek k biosyntéze.

To znamená, že příjem stravy narušuje aktivitu genů. A protože je systém vypnutý, buňky jsou odkázané na příjem živin ze stravy. Přestože mají v sobě zakódovanou tuto schopnost, nemohou ji ,,přečíst" a chovat se podle toho.

Trávení je energeticky náročný proces. Čím více přijaté stravy, tím více trávicích šťáv plných enzymů musí organismus vyrobit. Buňky se dělí rychleji a většina energie vytvořené v buňkách se použije na trávení a obnovu systému. To vede k vyčerpávání organismu a rychlejšímu stárnutí.

Naopak čím jednodušší je strava, tím méně energie je potřeba k jejímu zužitkování. To souvisí s povahou konzumované stravy - zda obsahuje i složky potřebné k jejímu strávení nebo je organismus musí produkovat (viz holografická vrstva konzumované stravy).


FIXACE OXIDU UHLIČITÉHO A DUSÍKU

Co se týká navýšení schopnosti buněk fixovat CO2 a dusík, Malachov uvádí, že minerály draslík, hořčík nebo mangan zvyšují účinnost procesu. Dále pak pohyb. Zvýšení tepové frekvence (2 a více krát) je nezbytnou podmínkou pro spuštění biosyntézy a zároveň produkci energie, fyzická námaha je nezbytná pro tvorbu krve. Hladovění zvyšuje fixaci CO2 a dusíku a regeneruje se genetický aparát. Dále pomáhá také krátké prudké snížení teploty těla. (Bioenergetika člověka)

Stavební materiál pro buňky těla inedita (toho, který nejí) je vytvářen ze Světla, jehož zdrojem je JÁ (část vědomí) dané osoby. Proto inediat nemusí nic vkládat do zažívacího traktu.

(Werdin)


SPOTŘEBA ENERGIE NA PROCES TRÁVENÍ

Dlouho jsem nemohla přijít na to, co je myšleno tím, že se při trávení spotřebovává energie. Chápala jsem, že energie se stahuje z jemnohmotného těla do oblasti trávicího ústrojí, které nějakým způsobem dotuje. Takže životní energie chybí jinde. A pokud je prána výživa bohatá na elektrony, znamená to, že tyto elektrony se spotřebovávají na proces trávení a poté chybí na důležitých místech, což způsobuje nerovnováhu.

A nakonec... Energetická (s)potřeba našeho organismu nemá nic společného s molekulou ATP, jakožto údajným energetickým platidlem buněk. (Podrobný popis principu LIDSKÉ FOTOSYNTÉZY). Dále pak také zajímavosti o mistrovské molekule DNA, transmutaci prvků a energii nulového bodu.


Kateřina Lite / SimplyMyWorld.cz