POTENCIÁL ČLOVĚKA

Nakrm MYSL, rozvíjej TĚLO a posuň svůj ŽIVOT na další LEVEL.

💥

Přišli jsme z nekonečného Vesmírného prostoru jako Energie a Vědomí. Země nám půjčila fyzická těla, abychom zde mohli žít a zakoušet povahu hmotného světa. Naše těla (vozítko pro Duši) jsou s námi na každém kroku. Můžeme přechodně opustit fyzickou schránku a zkoumat jiné světy (což se běžně děje ve spánku), ale pak se zase vracíme zpět. Život v těle vyžaduje zodpovědnost, poznávání a starání se o sebe. To zahrnuje jak naši viditelnou, tak neviditelnou složku. Protože hmota není nic jiného, než nejhustší forma energie.

BÁDÁM A SDÍLÍM SVÉ POZNATKY - JIŽ 6. ROKEM

Vyhledávám a extrahuji esenciální informace v oblasti ENERGETICKÉHO SYSTÉMU a HOSPODAŘENÍ S BIOENERGIÍ ČLOVĚKA. Mou úlohou je sdílet zkušenosti, přinášet postřehy a postupy, které vedou k OPTIMALIZACI ENERGETICKÉHO TOKU (dovnitř a ven) nejen skrze práci se SVĚTLEM, SPÁNKEM A STRAVOU, ale také s MYŠLENKAMI a EMOCEMI. DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE nás přirozeně vede k tomu, abychom uplatnili své schopnosti a nabídli je světu. Tím zpětně získáváme energii z naplnění a cítíme se šťastní.

Srozumitelně podané informace a načerpané zkušenosti mají nejvyšší hodnotu, pokud jsou s láskou a upřímností předávané dál. Tehdy se stávají skutečným pokladem, někdy také potřebnou pomocí a nadějí pro ostatní, že vždy existuje cesta ven.


A to je důvod, proč se věnuji psaní článků a knih.

KNIHY v nabídce (Ebook/Výtisk)

Knihy jsou k zakoupení jak samostatně, tak všechny pohromadě (,,TETRALOGIE") v cenově zvýhodněném balíčku. Dostaneš tak v minimálním čase maximum informací pro svůj posun.

MÁ TVORBA podrobněji.

Psaní jsem se začala věnovat na konci roku 2013, kdy jsem si založila svůj první deník. V roce 2015 proběhly první pokusy o rozjetí webových stránek. Měla jsem pocit, že je toho mnoho, co bych chtěla sdílet se svým okolím ještě jinou cestou, než jen prostřednictvím sociálních sítí. Chtěla jsem vytvořit něco jako informační archiv - databázi všech publikovaných článků, ke kterým by se dalo vracet i v budoucnosti. A tak se děje od roku 2019. Níže najdeš proklik na aktuální články (2024) a archiv, kde je nyní již 150+ příspěvků.Jak postupuji životem, přichází mi do cesty nová témata, zájmy a oblasti k prozkoumání. Díky tomu se mi podařilo zabudovat do článků velké množství témat a tvořit tak hodnotný obsah.

Přibližně jednou za rok shromáždím všechny publikované články, doplním a vytvořím knihu. Takto vznikala Edice REKALIBRACE, která obsahuje dvě knihy (1. díl / 2. díl). Další knihu PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY - ,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí" (2022) jsem naopak psala stylem vysokoškolské práce, kde kombinuji bohatou literární rešerši, osobní úvahy a praxi. Informace jsem doplnila a propojila v aktuálně nejnovější knize VÝŽIVA pro MODERNÍHO METAČLOVĚKA: Naskoč na Vlnu Nekonečné Energie (2023).


V průběhu posledních 4 let vznikly 4 knihy, které na sebe navazují, témata se vrství a rozvíjí. Každá kniha má svou úroveň poznání a dá se číst jak samostatně, tak v rámci kompletní ,,TETRALOGIE".