POTENCIÁL ČLOVĚKA

POZNÁVÁNÍ SEBE SAMA SKRZE KAŽDODENNÍ PROŽÍVÁNÍ ŽIVOTA.

Přišli jsme z nekonečného Vesmírného prostoru jako Energie a Vědomí. Země nám půjčila fyzická těla, abychom zde mohli žít a zakoušet povahu hmotného světa. Naše těla, která jsou domovem pro Duši, si nosíme všude s sebou. Můžeme sice přechodně opustit fyzickou schránku a zkoumat jiné světy (což se děje nejvíc po čas spánku), ale pak se zase vracíme zpět. Život v těle s sebou přináší velkou zodpovědnost a starání se o sebe. To ale zdaleka nezahrnuje jen hmotné oblasti života, neboť hmota není nic jiného, než nejhustší forma energie.

KDO JSEM?

Spisovatel, Vědec & Informátor.

Věřím, že srozumitelně podané informace a načerpané zkušenosti jsou tím nejcennějším, co tu lze po sobě zanechat pro současné a budoucí generace.

Zaměřuji se na vyhledávání a extrahování esenciálních informací v oblasti životosprávy a energetického hospodaření člověka. Mým cílem je navýšení kvality života, což postupně vede k rozpomínání se na to, kým jsme a jaké máme schopnosti. Integruji zdánlivě nesouvisející témata do jednoho celku. Kombinuji teorii s praxí a výsledky svých předávám dál prostřednictvím článků na blogu a vydaných knih.

CO DĚLÁM?

Sdílím, bloguji a (někdy) také píšu knihy.

Psaní jsem se začala věnovat na konci roku 2013, kdy jsem si založila svůj první deník. V roce 2015 proběhly první pokusy o rozjetí webových stránek. Měla jsem pocit, že je toho mnoho, co bych chtěla sdílet se svým okolím ještě jinou cestou, než jen prostřednictvím sociálních sítí. Chtěla jsem vytvořit něco jako informační archiv - databázi všech publikovaných článků, ke kterým by se dalo vracet i v budoucnosti. A tak se děje od roku 2019. Níže najdeš aktuální články (2022) a archiv za uplynulé roky.

A ŽIVOT JDE DÁL...

Jak postupuji životem, přicházejí mi do cesty nová témata, zájmy a oblasti k prozkoumání. Díky tomu se mi podařilo zakomponovat do článků velké množství témat a tvořit tak hodnotný obsah.

Přibližně jednou za rok shromáždím všechny publikované články, doplním a vytvořím knihu. Takto vznikala Edice REKALIBRACE, která obsahuje dvě knihy (1. díl / 2. díl).

Aktuálně nejnovější knihu PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY - ,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí"  jsem naopak psala stylem vysokoškolské práce, kde kombinuji bohatou literární rešerši, osobní úvahy a praxi.

VYDANÉ KNIHY:

2020 / 2021 / 2022

- Knihy je možné objednat v elektronické nebo tištěné verzi -

ČEMU SE VĚNUJI?

Témata v článcích a knihách jsou rozdělena do následujících kategorií: 


  • STRAVA - FYZICKÁ a ENERGETICKÁ ROVINA,
  • FYZICKÉ TĚLO a BUNĚČNÁ ÚROVEŇ,
  • JEMNOHMOTNÉ TĚLO,
  • CIRKADIÁNNÍ RYTMUS, SVĚTLO, SLUNCE a SPÁNEK,
  • OTUŽOVÁNÍ a CHŮZE NABOSO
  • PSYCHIKA, MYSL a EMOCE,
  • (KVANTOVÁ) FYZIKA.


Všem tématům se věnuji jak teoreticky, tak také prakticky.

MÁŠ NĚCO NA SRDCI?

Kontaktuj mě.