11-11: V proudu Hvězd

11.11.2020

Za posledních asi 14 dní jsem měla pořádné propady. Měla jsem pocit, že nic nemá smysl. Mám vůbec něco dělat? A proč? Mám ráno vstávat? Nechtělo se mi. A jakmile se setmělo, šla bych nejradši spát. Měla jsem pocit, že můžu zemřít a bylo by to jedno. Protože stejně cítím takovou vnitřní zbytečnost a marnost. - To vše již bylo. 

Dnes bych s tebou ráda sdílela následující text, který jsem si zapsala během svého ranního zvnitřnění. A dalo by se říct, že to je polaritně opačná energie k předchozímu období. Tak, jak je to vždy... Pořád jsem to Já.

Tvé myšlenky a nápady již dávno existují. Kmitají ve tvém poli. V každé buňce. Již celou věčnost. Do přítomného okamžiku teď a tady. Stačí si je vzít a rozhodnout se, že s těmito energiemi chceš nyní pracovat.

Vše je nachystané. Vše již máš. Není třeba hledat někde jinde. Venku. Okolo. Máš to všechno v sobě. Nemůže tomu být jinak.

To, že o tom třeba ještě nevíš, pouze poukazuje na to, že sis nedovolila zaměřit pozornost tímto směrem. Ve skutečnosti máš vše, co potřebuješ. Není třeba čekat. Na nic a na nikoho. Není třeba čekat na znamení a signály zvenčí. Vnější svět pouze ukazuje, zrcadlí tvůj vnitřní stav.

Všechny tvé myšlenky a nápady jsou zde. Dýchající přítomnost. Pulzující věčnost. Otevři se jim. Stačí natáhnout své ruce.

Jsou jako hvězdy na obloze. Někdy je vidíš a někdy ne. Nebe je někdy jasné a jindy zakryté mraky. Ale hvězdy... Ty jsou tam pořád. A přestože je nevidíš, jsi s nimi navždy ve spojení.

Není třeba čekat, až hvězda bude padat. Můžeš na ni zaměřit svou pozornost, propojit se a nasát moudrost, kterou nese. Ať je to myšlenka nebo nápad týkající se jakékoli oblasti tvého života.

Jsi Tvůrce. - Ano, je to tak. Je to něco, co často slyšíš kolem sebe a přesto je těžké tomu uvěřit. A to jen proto, že jsme k tomu nebyli vedeni jako společnost. Neučili jsme se o tom.

Přesto tento Prvotní Princip tady je a existuje od počátku věků. Zapomenutí na tuto skutečnost vedlo k potlačení víry v sebe sama a své schopnosti.

Můžeš se rozhodnout to změnit. V kterémkoli okamžiku. Nikdy není pozdě. Nikdy není pozdě začít si tvořit svůj život podle sebe.

Nejsme odděleni. Pouze jsme uvěřili této iluzi, která se hodí některým jedincům a jejich záměrům s lidstvem. Být vědomý totiž představuje velké nebezpečí. (Pro ně.)

Máš tu moc. Zbavit se všech představ o tvé osobě, které si přejala od okolí a bereš je jako pravdu. To ale nemá s tebou nic společného. Neboť TY jsi TY.

Máš svou Prvotní Esenci a Kódy, se kterými přijdeš na tento fyzický svět a s ní také odejdeš. Přesuneš se do jiných dimenzí, světů, jiné úrovně vědomí a časoprostoru. Měníš formu, ale energie zůstává.

Oddělenost od ostatního světa a ostatních bytostí ve skutečnosti neexistuje. Neboť vše je energie. A energie nemá hranice ani omezení.

Energie je ve všem a vším, co jest. Od Prvopočátku. A Navždy...


Děkuji, že zde mohu Být. V tento čas. S Vámi.