ČTYŘI SYSTÉMY VÝŽIVY TĚLA

18.05.2022

Následující článek je součástí knihy

PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY

,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí"

Při hledání informací o pránické výživě jsem objevila Ebook od Joachima M. Werdina: Životní styl bez jídla, kde autor vysvětluje více vědecky, jak je možné žít bez jídla a proč je energetická výživa člověka reálnou možností. A protože je možné informace volně použít, následující text je právě z této knihy.


Položme si následující dvě otázky:

  • Čím se živí elektron, že má stále tolik energie a může žít věčně, pokud ho nic nezničí?
  • Jak je to s atomy lidského těla?

Ten, kdo dostatečně rozumí fyzice, ví, že hmota a energie jsou odvozeny ze společného zdroje, a že mohou být ovlivněny myslí a také, že výsledek experimentu závisí na očekávání experimentátora. To znamená, že vznik a zachování energie a hmoty závisí na mysli (na sadě programů).

Lidské tělo je nejsofistikovanějším integrovaným a samořídícím programově-energeticko-elektronicko-chemicko-mechanickým systémem, jaký člověk zná. Právě samo lidské tělo zůstává velkou neznámou strukturou ovládanou myslí. Studium fyziky, posvátné geometrie, chemie, elektroniky a informatiky, umožňuje člověku lépe porozumět lidské mysli a tělu. Na druhou stranu, čím více je mysl vědce v tomto výzkumu otevřena, tím více je ochoten si přiznat: "Vím, že nic nevím."

Mechanismy vyživování těla, transmutace prvků a energetické procesy probíhající v těle, zůstávají z velké části nesrozumitelné. Nicméně jde o to, že moderní fyzika s jejími teoriemi a hypotézami, často fantastičtějšími než sci-fi příběhy, přináší vědcům poznání, že tělo-mysl je energetickým výtvorem řízeným programy, nebo, přesněji řečeno, je to velmi rozsáhlý a propracovaný program.

Jedním ze zdrojů stavebního materiálu a energie pro tělo jsou látky, vytvářené chemicko-fyzikálně-elektronickou továrnou těla čili systémem trávicím, dýchacím a kůží. Vedle toho jsou atomy lidského těla vytvářeny transformací kvantového pole (Světla, éteru, prány) na pevnou hmotu. Zjednodušeně řečeno, tento systém přeměňuje energii přímo na hmotu.

Autor dále uvádí odhad, na kolik procent vyživují jednotlivé systémy těla běžného člověka (při půstech nebo výživě světlem se tento poměr přirozeně mění):

  • 20 % trávicí systém,
  • zhruba 45 % dýchací systém,
  • zhruba 35 % kožní systém a
  • zhruba 1 % přímý (šišinkový) systém.


TRÁVICÍ SYSTÉM

Rozšířené "vědecké" (?) porozumění a výklad, jak konzumované látky budují a vyživují tělo, je následující: Požitý pokrm je rozložen (např. trávicími tekutinami a enzymy) na jednodušší látky (hlavně na sloučeniny chemické, např. glukózu, aminokyseliny). Tělo je následně používá pro syntézu (budování) toho, co potřebuje a pro získání životní energie (např. na pohybování se, myšlení a zahřívání těla). Závěr z toho se zdá být prostý, že zkonzumované látky dodají tělu energii a stavební materiál.

Někteří lidé si kladou otázku, zda skutečně snědený chléb nebo vypitá ovocná šťáva budují lidské tělo a mohou být spálené (jako např. uhlí nebo benzín) na energii. (Ano, to je i můj případ.) Kdyby větší množství zkonzumované potravy dalo více životní energie, lidí s větším příjmem potravy by měli více energie. Hovoří se dokonce o "kalorické hodnotě" potravin (účinný nástroj manipulace).

Snědené potraviny nedávají tělu energii. Snědené potraviny způsobují opačnou reakci, nutí tělo vynakládat energii na jejich rozložení, neutralizaci a odstranění. Ano, tělo spotřebuje vlastní energii na zpracování a vyloučení toho, co člověk do zažívacího ústrojí vložil.

Snědená potrava nevytváří buňky lidského těla. Má velký vliv na jejich konstrukci a jejich činnost, ale nevytváří je. Tělo nevytváří své buňky bezprostředně ze snědeného jídla. Látky směřující do buněk těla, získané ze snědené potraviny, jsou katalyzátorem. Tento katalyzátor způsobí, že buňka produkuje určité látky, které pro ni mohou být buď výživou, nebo jedem.

Co dělá tělo se snědenou potravou? Zcela ji odstraní, pokud funguje správně. Tělo odstraňuje zbytečné, toxické látky výkaly, močí, potem, slinami, mazem, krví, dechem, hleny, vlasy, nehty, pokožkou. Pokud je však jeho správná činnost porušená (jako je tomu u současné civilizace normou, což znamená, že téměř neexistují dokonale zdraví lidé), pak tělo s látkami ze snědené potravy zachází odlišně. Část ukládá (např. ve formě tuku, glykogenu), část odloží k pozdější likvidaci (látky, které vyžadují větší množství energie, např. těžké kovy).

Zdá se, že lidské tělo je stroj na výrobu a likvidaci odpadů, znečišťujících prostředí. Tato činnost podléhá přírodním zákonům. Čím více člověk jí, tím méně má životní energie, tím rychleji stárne a opotřebovává (zabíjí) tělo.

Dále, co se děje se snědenou hmotou. Je rozkládána na různé chemické sloučeniny. Ty se dostanou krevním oběhem do celého těla a doputují do buněk. Každá chemická sloučenina, takto vytvořená, představuje informaci. Tato informace má vliv na činnost buněk. Buňky jsou ovlivněny informacemi, pocházejícími ze snědené hmoty. Informace je program, který působí na buňky. Buňka pod vlivem tohoto programu může produkovat to, co potřebuje k životu, např. bílkoviny, minerály, vodu.

V tomto smyslu chemické sloučeniny (vzešlé z toho, co člověk jí a pije), které se dostaly do buněk, fungují jako katalyzátory, které způsobují určité reakce. Proto závisí vzhled a chování organismu na tom, co člověk jí. Látka, která se dostane do buňky, je katalyzátorem vyvolávajícím reakce pro život prospěšné, anebo ne. Čím více je informace nepříznivá (jako např. informace pocházející z jedů), tím rychleji buňka umírá.

Lidské tělo potřebuje pro správné fungování několik tisíc látek a chemických prvků denně, každou z nich ve správném množství a ve správný čas. Pokud je tělo nedostane v přesně stanoveném čase a množství, pak začíná nesprávně fungovat - to se nazývá nemocí. Vede to k rychlejšímu opotřebování (smrti) těla.

Myslíte si, že prostřednictvím jídla můžete dodat tělu všechny látky ve správném čase a proporcích? To je prakticky nemožné, že ano? Naštěstí si je tělo dokáže samo syntetizovat bezprostředně ze Světla (nebo něčeho jiného), pod jednou podmínkou, že mu v tom člověk nebude překážet.

(Zdroj: Werdin, Životní styl bez jídla)


Nádherně vysvětleno. Text koresponduje s mou hlavní myšlenkou ,,nepřekážet si". To znamená dát tělu prostor, aby mohlo přirozeně fungovat. Podívejme se ještě stručně na další tři systémy výživy.


DÝCHACÍ SYSTÉM

Jde zejména o plíce, které dodávají tělu vzduch a odstraňují plynné látky, které jsou produktem metabolismu, především oxidu uhličitého. Plíce mají ještě další důležitý úkol, dodávají tělu pránu. Pránu je možné označit za základní stavební kámen hmoty, který je potřebný pro materializaci života, i té nejmenší částice atomu. Podle původní definice je prána tím samým, co Světlo, ale při podrobnějším rozboru je prána produktem Světla. Je to první věc, která vznikne zahuštěním Světla. Faktem je, že prána je všude přítomna a plíce ji vtahují do těla, aby člověk mohl žít.


KOŽNÍ SYSTÉM

Pokud jde o kůži, je to největší orgán lidského těla. Kůže, stejně jako plíce, dýchá a plní stejnou funkci jako plíce (výměna plynu, absorpce prány). Kromě toho tím, že kůže absorbuje záření ze slunce, je proto tou částí těla, ve které dochází k fotosyntéze. (A je to tady zase.) Kůže pro tělo syntetizuje některé látky, např. vitamin D, je také senzor mj. teploty, vlhkosti, tuhosti a záření.


PŘÍMÝ (šišinkový) SYSTÉM

Šišinka (epifýza) je žláza s vnitřní sekrecí (endokrinní), která se nachází přibližně ve středu hlavy. Tato žláza, plně aktivní od narození, pomalu začíná mizet (podléhá atrofii), takže v dospělosti má velikost hrášku. Přirozená velikost šišinky (která nepodlehla atrofii) je u dospělého člověka velikosti srovnatelné s pingpongovým míčkem. Pak je plně aktivní a dává člověku mnohé možnosti obecně považované za fantazie, jako je telepatie, značně rozšířený rozsah smyslového vnímání, život bez jídla, pití, dýchání a bez vlivu teploty, pohyb mezi dimenzemi, změna vzhledu a hustoty těla.

Výživu těla přímým systémem lze přirovnat k vytvoření všeho, co tvoří lidské tělo, přímo ze Světla (prány). Čím více je šišinka aktivní, tím méně energie potřebuje tělo z jiných zdrojů.

V kostce je možno říci, že vzhled a aktivita šišinky ukazuje, nakolik daná osoba může své tělo vyživovat přímo, tvořit všechny jeho atomy a životní energii přímo ze Světla.

(Zdroj: Werdin, Životní styl bez jídla)


NAPÁJENI ZEMÍ

Doposud jsem hodně psala o energiích, které k nám proudí ze Slunce a Vesmíru (vyživují naše těla). Pak je tady energie Země. Země má svou frekvenci - vibraci, která je ovlivňována kosmickými paprsky, které k nám proudí. Pomocí magnetických pólů Země je generována magnetická mřížka. A z fyziky víme, že tam, kde je magnetismus, je i elektrický proud a naopak. To znamená, že Země generuje elektromagnetické pole. A toto pole je, jak je zřejmé, spojeno s každou lidskou bytostí.

V knize jsem psala, že po jídle jsem často prožívala pocity, že se cítím těžká a víc svázaná se Zemí. K tomu Werdin píše, že jednou z funkcí jedení je svázání člověka s fyzickou hmotou, zejména se Zemí. V případě, že člověk nejí a potřebuje se více uzemnit, může mu pomoct dostat do těla fyzickou potravu. Čím nižší vibrace potraviny, tím lépe a déle člověka uzemní.

Jedení může souviset s rozhodnutím přijít na Zemi a zakoušet její hmotu. Dříve jsme byli více jemnohmotní, takže uzemňování stravou nám poskytlo lepší kotvu. Nyní se nacházíme v opačné situaci, kdy jsme příliš uzemněni (zavaleni materiálnem) a potřebujeme se odlehčit. Odlehčit naše těla.


PRÁNA A DECH

Indičtí mudrci nebyli daleko od pravdy, když tvrdili, že vdechování vzduchu obsahuje něco, co dokáže upevnit zdraví a co je nezbytné pro fungování organismu. Máme své důvody k tomu, abychom pod oním ,,něčím" chápali energii ionizovaných a excitovaných atomů, energii slunečních paprsků, ionizovaného záření přirozeného radioaktivního proudu.

(Neomezené schopnosti člověka)


Tato energie se nazývá životní síla nebo prána. V textu jsem popsala, že existují čtyři systémy získávání energie: Dýcháním, kůží, stravou nebo přímo (prostřednictvím šišinky).

Člověk přijímá pránu nervovými zakončeními, které se nacházejí v dýchacích cestách, v plicních alveolách, sliznatých obalech trávicího traktu a také v kůži. Energie ze vzduchu se dostává do různých orgánů a soustav organismu prostřednictvím určitého distribučního systému (energetické meridiány), který tvoří neodmyslitelnou součást bio pole každého lidského jedince. 

(Neomezené možnosti člověka)


Další části skládačky najdeš v článku: ELEKTRONOVÁ VÝŽIVA, TVORBA ŽIVIN A ENERGIE.


Kateřina Lite / SimplyMyWorld.cz