PRÁNICKÁ VÝŽIVA - O CO JDE?

18.05.2022

Následující článek je součástí knihy

PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY

,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí"

Pránu jsem od počátku vnímala jako formu energie, která je všude kolem nás a nějakým způsobem vyživuje naše těla. To může být těžko uchopitelné a dost nejasné. Až při bližším studiu jsem zjistila, že se jedná o především o elektrony či ionizované částice, které z ní získáváme (k tomu se dostaneme).

Prána je:

  • Vitální energie nebo životní síla, která udržuje tělo naživu a zdravé, v překladu znamená ,,dech života" (Léčení pránou).
  • Získáním prány z dechu se rozumí proces vstřebání a rozdělení volných elektronů v organismu pomocí dýchání (Malachov, Bioenergetika člověka).
  • Prána je základní životní síla v kyslíku. Avšak není to jen to, čemu říkáte kyslík, je to jemnohmotná energie (Moudrost Hathorů).


Existují tři zdroje prány: Sluneční, prána vzduchu a prána země. (Ráda bych zmínila také ,,pránu hvězd"). Kromě fyzického těla, kde je prána absorbována plícemi, máme také energetické - bioplazmatické tělo, které absorbuje pránu prostřednictvím energetických center. Pránu ze vzduchu absorbujeme též kůží (póry) a pránu země ploškami nohou.

Naše plazmatické tělo je tvořeno plazmou, to znamená ionizovaným plynem ve formě kladných a záporných částic. Toto tělo přijímá a rozvádí pránu po celém těle, zároveň slouží jako předloha pro fyzické tělo.

(Sui)


Energie Slunce a Země nám poskytuje energii. (O sluneční a světelné terapii jsem psala v předchozích knihách.) Tyto metody jsou zde přítomné od dob dávných civilizací. Stejně tak jako čerpání energie ze Země - chůze naboso či obecně pobyt v přírodě. Takže se nejedná o nic nového.

Slunce a světlo jsou mé oblíbené téma, a právě v souvislosti s jemnohmotnou výživou mi začaly dávat ještě větší smysl. Werdin uvádí, že používání slunečních brýlí při slunečných dnech obvykle zvyšuje deficit životní energie dané osoby. Sluneční paprsky vyzařované zejména do očí jsou nezbytnou součástí přírodních procesů potřebných pro řádné fungování psychiky a těla člověka (jde především o funkci kůže, epifýzy a hypofýzy).


VÝŽIVA PRÁNOU - SVĚTLEM

Podívejme se blíže na téma pránické výživy. Už v historii existovali lidé, kteří nepotřebovali přijímat fyzickou stravu ani tekutiny a žili roky. Neobvyklý život některých těchto lidských bytostí je pečlivě zdokumentovaný, takže víme, že se jedná o skutečnost. Jednou z nich byla Tereza Newmanová, která uvádí v jenom ze svých rozhovorů v knize Jóganánda (Životopis jogína):

Vaši stravu tvoří jemnohmotné energie vzduchu a slunečního záření, dále energie kosmických paprsků, které nabíjí vaše tělo prostřednictvím prodloužené míchy.

Na úvod bych chtěla zmínit, že pokud si někdo myslí, že ,,není na práně" a že se ho netýká, tak se mýlí. Prána neboli životní síla je všude a neustále vyživuje každého z nás, jen v různé míře. Může být spatřena jako třpytící se částice ve vzduchu nebo jako vlnění.

Energii tedy můžeme přijímat buď přímo z prány (což se děje v menší míře i bez našeho vědomí) nebo prostřednictvím stravy - a to v různém poměru. V závislosti na tom, kolik času během dne jsme bez fyzické stravy a jak často jíme. Inteligence těla tedy přepíná mezi těmito dvěma stavy a používá ke svému fungování buď jemnohmotnou energii z okolí nebo energii uloženou ve stravě. Konzumovaná strava s sebou přináší kromě fyzické složky (kterou koušeme) také informace a energetické otisky. To znamená, že působí na celý náš systém (Viz ENERGETIKA STRAVY).

Zmínila jsem se o získávání životní energie dýcháním a pomocí kůže. Pojďme se na to podívat podrobněji v článku SYSTÉMY VÝŽIVY TĚLA.


Kateřina Lite / SimplyMyWorld.cz