ČLOVĚK JAKO HVĚZDNÁ GALAXIE

18.05.2022

Následující článek je součástí knihy

PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY

,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí"

Nyní bych ráda spojila informace z vědecké sféry (biologie, biochemie, chemie, klasické a kvantové fyziky) a jemnohmotné sféry (od bytostí z vyšších dimenzí). Některé informace z nehmotné sféry již byly vědecky prokázané, jiné teprve čekají na objevení.

Co se týká hlubokých znalostí fungování člověka a Vesmíru, nejdále jsou prvotní národy, kteří si po tisíciletí uchovávají moudrost, která jim byla kdysi předána. Systém jemnohmotné úrovně člověka naštěstí funguje bez ohledu na vědecké důkazy. Naše těla se skládají z 50-75 bilionů buněk a každou sekundu vzniká přibližně 3 800 000 nových buněk (Zdroj: Google). V knize Moudrost Hathorů je řečeno:

Vnímáme vás jako navzájem se prolínající energetická pole (...) Vaše fyzické tělo vidíme a vnímáme především jako prázdný prostor. Vnímáme vaše tělo jako hvězdnou galaxii, v níž je každý z atomů sám sobě sluneční soustavou, jehož středem je slunce jako jádro a elektrony, točící se okolo, představují planety (...) Vaše sluneční soustava se skládá převážně z volného prostoru - stejně tak i vy.

To je to krásné vyjádření z jiných sfér Bytí, které koresponduje s objevy kvantové fyziky, že jsme z 99 % tvořeni prázdným prostorem.

Dříve jsem popsala, co doposud víme z hlediska fyziologie, trávení a vstřebávání živin. Také jsem poměrně podrobně popsala svůj pohled na ,,věc" a vyslovila otázku, zda složky přijaté stravou jsou opravdu tím, co nás živí. V kapitole LIDSKÁ FOTOSYNTÉZA jsem psala o tom, že strava neslouží jako zdroj energie, ale jako stavební materiál. A že energii získáváme právě prostřednictvím tohoto procesu. Z toho vyplývá, že ATP, které se považuje za energetické platidlo, ve skutečnosti nemůže stačit na pokrytí energetických potřeb organismu. Pojďme tedy dál.

Dostala se mi do rukou kniha od Joachima M Werdina, kterou nazval Životní styl bez jídla. V této knize jsem našla pár klíčových myšlenek, které jsem se rozhodla zařadit, protože se mnou rezonují (a jeho knihu je možno libovolně používat.) Werdin uvádí na začátku tuto otázku:

Proč téměř vše, co člověk jí, je pak vyloučeno, např. ve formě výkalů, moči, hlenu, mazu, plynů, krve? Znamená to, že dokonalé tělo je jenom stroj přeměňující téměř všechno, co snědlo, na exkrementy? Hmota (včetně těla) je formace (odraz) duchovní stránky člověka. Cokoli povstalo z hmoty, bylo nejprve vytvořeno v duchovní sféře. Jestliže nejedení existuje v duchovní oblasti člověka, pak jeho tělo tento jev brzy projeví čili přenese do života dané osoby.

JSME POUHÁ FYZICKÁ HMOTA?

To je samozřejmě řečnická otázka. Věřím, že pokud si tě zavolala tato kniha, vnímáš stejně jako já, že fyzické tělo není vše, kým jsme. Ačkoli je to to jediné, co vidíme (většinou). A pokud tedy nejsme pouhá hmota (spojená do podoby lidského těla), znamená to, že fyzická strava není jedinou složkou naší výživy (i když se někdo usilovně snaží, abychom tomu věřili).

V současném stadiu evoluce si je člověk málo vědom sil prány a následně se zcela identifikuje s hmotou a klame sám sebe, aby si myslel, že on je tělo.

(R. A. Carbonell, PhD. v knize Léčení pránou)


Dr. Steven napsal v této souvislosti, že člověk takto zapomíná, že hmota není nic jiného, než zhuštěná energie v nepřetržité transformaci. Čím více setrvá u hmoty a čím více potřebuje ,,masitou" výživu, aby se udržel naživu, a čím více spaluje kyslíku, tím méně cítí ve svém vnitřku síly prány. Tato situace způsobuje, že klesá do hmoty a s menším množstvím prány se vyčerpává. (z knihy Léčení pránou)


Kateřina Lite / SimplyMyWorld.cz