POTENCIÁL ČLOVĚKA

POZNÁVÁNÍ SCHOPNOSTÍ UKRYTÝCH UVNITŘ NÁS.

KDO JSEM?

Spisovatel, Vědec & Informátor.

Zaměřuji se na vyhledávání a extrahování esenciálních informací v oblasti životosprávy a hospodaření s bio-energií člověka. Mým cílem je navýšení kvality života, což postupně vede k rozpomínání se, kým jsme a jaké máme schopnosti. Integruji zdánlivě nesouvisející témata do jednoho celku. Kombinuji teorii s praxí a výsledky svých bádání předávám dál prostřednictvím článků na blogu a vydaných knih.

Věřím, že srozumitelně podané informace a načerpané zkušenosti jsou tím nejcennějším, co tu lze po sobě zanechat pro současné a budoucí generace.

!!! NOVÁ STUDIJNÍ SÉRIE JE ONLINE !!!


Připravila jsem pro tebe speciální sérii 22 ČLÁNKŮ na téma: ENERGETICKÝ SYSTÉM ČLOVĚKA, JEMNOHMOTNÁ VÝŽIVA, PŮSTY a související témata. Články jsou součástí knihy PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY - ,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí".


Staří východní filozofové tvrdili, že všechny materiální předměty vznikají z veliké prázdnoty, v níž se neustále vytváří realita (...) Zdá se, že energii můžeme čerpat z ničeho, z pouhého prostoru. Její zásoby jsou přitom nevyčerpatelné.

(Citace z knihy z knihy Fyzika víry)  

Přišli jsme z nekonečného Vesmírného prostoru jako Energie a Vědomí. Země nám půjčila fyzická těla, abychom zde mohli žít a zakoušet povahu hmotného světa. Naše těla, která jsou domovem pro Duši, si nosíme všude s sebou. Můžeme sice přechodně opustit fyzickou schránku a zkoumat jiné světy (což se děje nejvíc po čas spánku), ale pak se zase vracíme zpět. Život v těle s sebou přináší velkou zodpovědnost a starání se o sebe. To ale zdaleka nezahrnuje jen hmotné oblasti života, neboť hmota není nic jiného, než nejhustší forma energie.

VYDANÉ KNIHY:

2020 / 2021 / 2022

- Knihy je možné objednat v elektronické nebo tištěné verzi -

CO DĚLÁM?

Sdílím, bloguji a píšu knihy.


Psaní jsem se začala věnovat na konci roku 2013, kdy jsem si založila svůj první deník. V roce 2015 proběhly první pokusy o rozjetí webových stránek. Měla jsem pocit, že je toho mnoho, co bych chtěla sdílet se svým okolím ještě jinou cestou, než jen prostřednictvím sociálních sítí. Chtěla jsem vytvořit něco jako informační archiv - databázi všech publikovaných článků, ke kterým by se dalo vracet i v budoucnosti. A tak se děje od roku 2019. Níže najdeš odkazy na aktuální články (2022) a archiv za uplynulé roky.Jak postupuji životem, přicházejí mi do cesty nová témata, zájmy a oblasti k prozkoumání. Díky tomu se mi podařilo zakomponovat do článků velké množství témat a tvořit tak hodnotný obsah.

Přibližně jednou za rok shromáždím všechny publikované články, doplním a vytvořím knihu. Takto vznikala Edice REKALIBRACE, která obsahuje dvě knihy (1. díl / 2. díl).

Aktuálně nejnovější knihu PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY - ,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí"  jsem naopak psala stylem vysokoškolské práce, kde kombinuji bohatou literární rešerši, osobní úvahy a praxi.