POTENCIÁL ČLOVĚKA

PODPORA A NAVIGACE NA CESTĚ DOMŮ.

,,TVÉ TĚLO JE TVÝM DOMOVEM"

! NOVÁ KNIHA PRÁVĚ V PŘEDPRODEJI !

Přišli jsme z nekonečného Vesmírného prostoru jako Energie a Vědomí. Země nám půjčila fyzická těla, abychom zde mohli žít a zakoušet povahu hmotného světa. Naše těla, která jsou domovem pro Duši, si nosíme všude s sebou. Můžeme sice přechodně opustit fyzickou schránku a zkoumat jiné světy (což se děje nejvíc po čas spánku), ale pak se zase vracíme zpět. Život v těle s sebou přináší velkou zodpovědnost a starání se o sebe. To ale zdaleka nezahrnuje jen hmotné oblasti života, neboť hmota není nic jiného, než nejhustší forma energie.

BÁDÁM - PÍŠU - INFORMUJI...


...Vyhledávám a extrahuji esenciální informace v oblasti ENERGETICKÉHO SYSTÉMU a HOSPODAŘENÍ S BIOENERGIÍ ČLOVĚKA. Mou úlohou je sdílet zkušenosti, přinášet postřehy a postupy, které vedou k OPTIMALIZACI ENERGETICKÉHO TOKU (dovnitř a ven) nejen skrze práci se SVĚTLEM, SPÁNKEM A STRAVOU, ale také s MYŠLENKAMI a EMOCEMI. DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE nás přirozeně vede k tomu, abychom uplatnili své schopnosti a nabídli je světu. Tím zpětně získáváme energii z naplnění a cítíme se šťastní.

Srozumitelně podané informace a načerpané zkušenosti mají nejvyšší hodnotu, pokud jsou s láskou a upřímností předávané dál. Tehdy se stávají skutečným pokladem, někdy také potřebnou pomocí a nadějí, že vždy existuje cesta.


A to je důvod, proč se věnuji psaní...

KNIHY v nabídce (Ebook/Výtisk)

Knihy jsou k zakoupení jak samostatně, tak všechny pohromadě v cenově zvýhodněném balíčku. Dostaneš tak v minimálním čase maximum informací :)

Čemu se věnuji? Sdílím, bloguji a píšu knihy.

Psaní jsem se začala věnovat na konci roku 2013, kdy jsem si založila svůj první deník. V roce 2015 proběhly první pokusy o rozjetí webových stránek. Měla jsem pocit, že je toho mnoho, co bych chtěla sdílet se svým okolím ještě jinou cestou, než jen prostřednictvím sociálních sítí. Chtěla jsem vytvořit něco jako informační archiv - databázi všech publikovaných článků, ke kterým by se dalo vracet i v budoucnosti. A tak se děje od roku 2019. Níže najdeš proklik na aktuální články (2023) a archiv za uplynulé roky.Jak postupuji životem, přicházejí mi do cesty nová témata, zájmy a oblasti k prozkoumání. Díky tomu se mi podařilo zakomponovat do článků velké množství témat a tvořit tak hodnotný obsah.

Přibližně jednou za rok shromáždím všechny publikované články, doplním a vytvořím knihu. Takto vznikala Edice REKALIBRACE, která obsahuje dvě knihy (1. díl / 2. díl). Nejnovější knihu PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY - ,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí" (2022) jsem naopak psala stylem vysokoškolské práce, kde kombinuji bohatou literární rešerši, osobní úvahy a praxi.