Vývoj & Seberealizace

11.06.2021

Následující článek je součástí knihy

Rekalibrace Lidské Bytosti (2),

kterou si můžeš objednat TADY

Kapitola 2: Alchymie života.

Cílem každé lidské bytosti by mělo být prožívání vědomého a naplněného života. To může znamenat pro každého něco jiného. V jednom se ale shodneme. Ke kvalitnímu životu potřebujeme mít dostatek energie. Bez ní nelze plnohodnotně fungovat.

Tato energie je rozprostřena do všech oblastí v našem životě. Proto jsem psala o alchymii každodenního života. Neboť každý den děláme volby. Každý okamžik generujeme balík myšlenek, který třídíme.

Volíme si svá rozhodnutí. Tato rozhodnutí mohou plynout (a nejčastěji plynou) z našeho podvědomí, tj. souboru dat, který jsme získali až doposud během svého současného života, ale i životů minulých.

Naše existence se neskládá pouze z toho, co jsme se naučili nyní. Protože naše těla (fyzická i energetická) obsahují záznamy veškerých našich zkušeností. Napříč prostorem a časem. (I když čas ve skutečnosti neexistuje.)

Naše reakce na vnější podněty se staly automatické - přesunuly se do podvědomí, abychom nemuseli neustále dělat ty samé volby a rozhodovat se. Podvědomí ale nesídlí pouze v mozku.

Ve skutečnosti jsme prostoupeni svým vědomím a nevědomím. Je uvnitř nás i vně. Dalece přesahuje naše fyzická těla. Je to neustále kmitající a jiskřící energie. Výměna informací mezi vnějším a vnitřním světem probíhá v každém okamžiku.

Než plně dospějeme, nasáváme informace z okolí vlivem výchovy, tím co slyšíme, čteme, co se učíme. Díky vzdělávacímu systému dostaneme všichni stejný základ. Přestože již v raném věku je každý z nás individuální bytostí se svou jedinečnou esencí.

Stane se tak, že ještě než dospějeme, jsme systémem natlačeni do podobných škatulek a představ o tom, co je to život a jak bychom ho měli žít.

Vlivem (těžkých) životních událostí může jedinec docházet k uvědomění, že se necítí naplněný a začne hledat. Začne zvažovat, zda opustit své sny, svou jedinečnost, vrátit se ke standardnímu stylu života a žít tak, jak mu diktuje okolí. Nebo převezme zodpovědnost do svých rukou a vydá se na vlastní pěst zkoumat sebe sama.

Též zjistí, že si převážnou část dne není vědom/a sebe sama. Že se v životě setkává se stejnými situacemi, na které reaguje dle svých dřívějších záznamů - podle šablony. Tato nastavení vedou k produkci stejných myšlenek a stejných emocí.

Každý takový výkyv nás stojí velké množství energie, kterou pak nemáme na tvoření čehokoli, co nám přináší radost. Nemáme energii žít opravdový život. 

A právě tohle uvědomění je začátek Alchymistovy cesty.

...Pokračování v dalším článku.


Kateřina Lite / SimplyMyWorld.cz