SVĚTELNÁ VÝŽIVA OČIMA VĚDY

18.05.2022

Následující článek je součástí knihy

PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY

,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí"

Když jsem před několika měsíci dočetla dvě knihy od Jasmuheen (Pránická výživa a Život bez jídla), cítila jsem, že mé otázky stále nebyly zodpovězeny. A tak jsem googlila, zda existuje nějaký více vědecký text, který by mi blíže objasnil mechanismus výživy světlem. A měla jsem štěstí. Narazila jsem na knihu Světelná výživa - výživa pránou z pohledu vědy, kterou napsal kolektiv autorů Michael Werner a Thomas Stöckli. Nyní se pustím do rozšíření informací ohledně fungování lidského těla s ohledem na energetický aspekt.

V knize Světelná výživa píše PD MUDr. Jakub Bosch, že pro tradičně vzdělané přírodovědce je těžké a provokativní přijmout fakt, že život bez jídla a fyzické stravy je možný. Považují to za nezodpovědné chování vůči svému zdraví a také, že je to celé podvod. V knize je uvedeno:

Moderní biofyzici potvrzují, že u lidí probíhají tři čtvrtiny veškerého příjmu i výdeje energie prostřednictvím elektromagnetického vlnění a že energetické zásobování těla prostřednictvím stravy hraje v tomto smyslu kvantitativně spíše okrajovou roli.

Dále se zde píše, že teoreticky víme nejpozději od rozvoje kvantové teorie, že světlo a hmota jsou v podstatě různé stavy jedné a téže věci. A už od objevení fotosyntézy je nám známo, že díky slunečnímu záření je možno vyrobit z oxidu uhličitého (CO2) a vody (H2O) škrob, to znamená pevnou hmotu neboli potravinu... Takže se zdá, že něco jako lidská fotosyntéza (kterou jsem popsala dříve) opravdu může existovat. Rudolf Steiner píše ve svém díle:

Každá hmota na Zemi je kondenzovaným světlem! Ve hmotném světě neexistuje nic, co by bylo něčím jiným, než nějakou formou zhuštěného světla (...) Všude, kam sáhnete a kde ucítíte hmotu, všude máte kondenzované, stlačené světlo. Hmota je svou podstatou světlo. Pokud je člověk hmotnou bytostí, pak je tato bytost utkána ze světla (...) Vlastně vůbec nejsme postaveni z pozemské látky (...) Člověk sám zhušťuje svou tělesnou hmotu přímo z éterického světelného prostoru...

M. Werner k tomu dodává, že se všichni živíme světlem, více či méně. A to většinou nepřímo v podobě rostlin, které jíme (což se shoduje s mou úvahou). Ale světlo lze přijímat i přímo a o tom je právě světelná výživa. Fyzickou stravu jíme v určitých časových intervalech během dne, zatímco přímá výživa funguje neustále. Je to kontinuální a automatický proces.

Za normálních okolností předpokládáme, že energie a hmota nejsou v běžném životě kompatibilní a že jsou na sobě nezávislé, i když každý fyzik ví už od objevu A. Einsteina... Že energie a hmota jsou vlastně jedním a tímtéž. Zvykli jsme si na to, že je hmota stabilní a že se nemění v energii a obráceně.

 (M. Werner, Světelný výživa)

Jak je tedy možné, že jsme naživu, pokud strava a její složky nejsou tím, co živí naše těla? Proč tedy jíme? Steiner uvádí, že jíme jen proto, aby naše tělo získalo v důsledku namáhavého trávení podnět, aby si odebralo z éteru, tedy ze svého okolí, ze sféry všeobecných životních sil, něco, co se přitom přemění v látku, kterou naše tělo přijme a zabuduje (...) To znamená, že naše tělo se skládá či konstruuje hmotně, a to tím způsobem, že přijímá světlo... A že ho zhušťuje (...) Všichni lidé se živí přibližně z 30 % světlem, jen si to za normálních okolností vůbec neuvědomují. (Světelná výživa)


Snad budou časem přibývat informace a další objasnění ohledně světelné (pránické) výživy a energetického systému člověka...


Kateřina Lite / SimplyMyWorld.cz