O PŮSTECH A HLADOVĚNÍ JINAK

19.05.2022

Následující článek je součástí knihy

PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY

,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí"

Začněme půsty a hubnutím, což je velké a často diskutované téma. Je mi z toho trochu smutno, protože vnímám, že tato oblast nebyla a není správně pochopena a aplikována. Půsty bývají součástí diet, kdy se lidé snaží zhubnout (shodit přebytečná kila) v co nejkratším čase. Protože ale nemají dostatek informací, pár takových pokusů může napáchat více škody než užitku. Ráda bych se na chvilku vrátila ke kalorické teorii. Klasická rovnice příjem = výdej sice tak úplně neplatí, protože je zde mnoho proměnných (rozvedu dále), nicméně tento přístup pomůže leccos pochopit.

V knize RLB2 jsem psala, že přerušovaný půst je (podle mě) lepší volbou, než dieta a nyní bych to ráda rozvedla. Jakákoli změna stravování pravděpodobně přinese pozitivní výsledky (standardně vyřazení sladkých nápojů, cukrovinek, smažených jídel, více pohybu atd.). Otázka je, zda je změna stravovacích návyků přechodná nebo trvalá. Pokud je dieta nastavena na 4-6 týdnů (standardně), je důležité, co se děje poté. Zda je člověk schopen tento nový režim implementovat do svého každodenního života nebo bude nad jeho mentální síly. V druhém případě člověk režim nevydrží a vrátí se zpět ke starému režimu, což logicky povede opět k nárůstu hmotnosti (a časem také znovuobjevení původních nemocí).


DIETY JSOU NÁSTROJ ZA ÚČELEM ZISKU

Bohužel ze zdraví se stal byznys a málokdo má skutečný zájem pomoci člověku pochopit zásadní principy a jít s ním napříč všemi oblastmi života. Nikdy to nebylo jenom o hmotnosti a o tom, kolik toho sníme nebo jaké doplňky stravy užíváme. Ale právě to se nám snaží vnutit okolí či autority: Potřebuješ takovou dietu, tréninkový plán, tento produkt nebo doplněk.

A právě (přerušovaný) půst může představovat problém, protože na rozdíl od diet a fitness trendů se na něm nedá vydělat. Naopak člověk ušetří. Jenomže to se nehodí, protože nekrmíme systém svými finančními prostředky. Nebuďme naivní. O naše zdraví tu nikdy nikomu nešlo. Pojďme se podívat, jak to vidí některé bytosti, které se zabývají tímto tématem. Brad Pilon (autor knihy jezte! Nejezte! jezte!) k tomu píše:

Půsty automaticky staví jakékoli potraviny, doplňky stravy nebo nové propagované ,,funkční potraviny" mimo hru. K hrůze všech společností vyrábějících potraviny se půst nedá prodávat ve formě tabletek...

Jason Fung (v knize Kompletní průvodce půstem) píše, že když držíme půst, nikdo na nás nic nevydělá. Rozhodně ne velké farmaceutické nebo potravinářské společnosti.A do třetice:

Reakce ,,půst je nezdravý" je do značné míry důsledkem marketingového tlaku na konzumenty, aby si kupovali jídlo.

(Bert Herring, z knihy Kompletní průvodce půstem)


Zmiňuji to raději vícekrát, aby bylo jasné, o co tady komu jde. Jak jsem uvedla dříve, jíme příliš mnoho a příliš často. Po čas bdění jsme tedy permanentně v režimu jedení a trávení. K tomu Brad Pilon uvádí, že až 20 h ze dne trávíme ve stavu najedení: Neustále jíme a ukládáme energii z jídla, aniž bychom tělu dali příležitost uloženou energii spálit... Když si uvědomíte, že tělo je uzpůsobeno k tomu, aby si tuk ukládalo, tak uvidíte, že se jedná o velmi nebezpečný scénář (...) Pokud zákazníci nakupují a konzumují potraviny, jsou potravinářské firmy a výrobci potravin ochotni doporučovat různé teorie ohledně hubnutí. A nejen to. Oni se snaží nás přimět, abychom kupovali víc jídla a jedli častěji.

Je evidentní, že otázka, co jíst, abych zhubl/a je postavená na hlavu. Naopak logickým řešením je nastolit rovnováhu mezi jedením a půstem. My procházíme přirozeným půstem v průběhu spánku, aniž bychom si to uvědomovali. Chtěla bych ještě zdůraznit, že půst nerovná se smrt hlady. To je klíčové a velmi důležité. Nikdo ještě neumřel proto, že se nenajedl pár dní.

To, čemu se říká smrt z hladu, ne vždy jí bývá... Mnoho lidí ponechaných bez jídla zemřelo ne z důvodu organického hladu, ale kvůli jejich přílišnému odpoutání se od hmoty. Bytost, která není dostatečně připoutána ke hmotě, není schopna žít na Zemi v lidském těle a může se rozhodnout odejít do jiné dimenze, kde není tolik materiálnosti.

(Werdin)


Hladovění a půsty samozřejmě nemají co dělat se smrtí vyhladověním. V knize Léčivá detoxikace hladem jsem našla zajímavou tabulku, ve které je uvedeno, že aby člověk zemřel hlady, musel by ztratit 97 % své tukové tkáně.

V historii se přirozeně střídala období, kdy bylo jídla více a méně (léto/zima). Rozhodně bych se nechtěla vrátit do té doby, kdy lidé měli dlouhodobě hlad a trpěli zimou. Ale nyní se nacházíme v druhém extrému, což si bere to nejcennější - naše zdraví a životy. Proto prosím toto vynechme a vraťme se do současnosti. Jistě existují případy, že lidé odcházejí z tohoto světa, protože nemají jídlo (především v jiných kontinentech). A velmi mě mrzí, že se toto děje. Ale podívej se na ta kvanta lidských bytostí, které odcházejí ze svých těl v důsledku nemocí a trpí nejrůznějšími symptomy po velkou část života. Jsou tak nemocní a zesláblí, že duše nemá sílu udržet se v těle. - Ten poměr je samozřejmě neporovnatelný.

Dostávají se k nám upozornění, že člověk by neměl držet půsty, protože jsou nebezpečné pro náš metabolismus, zdraví a vedou k jojo efektům. Jsou to strašáci dnešní doby a děsí lidi.

Jak už jsme si řekli, logicky pro tělo je nezbytně důležité udržovat rovnováhu mezi příjmem stravy a nejedením, aby všechny tělesné procesy probíhaly správně. Lidé jsou strašeni (a je to především doména fitness a výživového průmyslu), že musí jíst každé tři hodiny, aby se nedostali do hypoglykémie, aby se nezačala rozkládat jejich svalová hmota. Aby, aby. Pokud by to platilo, lidé v dřívějších dobách by nepřežili zimu a nedostatek.


Kateřina Lite / SimplyMyWorld.cz