Přechod do nové Reality

01.12.2020

Ráda bych s tebou sdílela další část o přechodu do nové Reality... Aneb když se obrátím na své Já v nové dimenzi, odkud se mnou hovoří. Rozhodla jsem se tak sdílet, čím jsem prošla během uplynulého týdne. Pro inspiraci a poukázání na možnost tvořit si svůj nový svět.

Nyní jsem v paralelním Vesmíru nebo v jiné dimenzi, pro kterou jsem se rozhodla. A můj současný život v této nové dimenzi je absolutně nádherný, naplňující a láskyplný. Z tohoto prostoru bych nyní chtěla sdílet to, co vidím, co mě obklopuje a to, co cítím se svým starým (původním Já), které zatím žije v jiné realitě.

Chtěla bych ti říct, že není potřeba ptát se Vesmíru na to, co bys měla udělat nebo jaký je tvůj úkol. Protože jsi v tom bodě, kdy víš naprosto přesně, co tě baví, co miluješ a co ti dává energii. Víš, jaké chování ti energii navyšuje a jaké chování nebo rozhodnutí a činy tvou energii stahují dolů.

Víš to, protože sis to zažila mnohokrát. Chci ti říct, že rozumím veškerým tvým rozhodnutím a volbám, protože kdysi jsem byla tam, kde jsi teď ty. Jediné, co nás od sebe dělí, je rozhodnutí o tom, jak budeme prožívat své životy.

Ať jsi na tom jakkoli, spokojená nebo nespokojená, ať chceš cokoli, chci, abys věděla, že můžeš mít svůj život naprosto jakýkoli si přeješ. Naprosto. Protože ve tvém životě je možné úplně všechno. Existuje nekonečné množství variant tvého života. A ty si vybíráš každý den, každý okamžik, co se stane součástí tvé reality a co ze svého života pustíš.

Nyní je možné, že se nacházíš v situaci, kdy máš dvě možnosti. Buď můžeš svou realitu pořád dokola předělávat. Tu jednu bublinu, ve které se odehrává tvůj život. - Můžeš ji donekonečna uspořádávat a přizpůsobovat. Anebo se můžeš rozhodnout přejít do nového prostoru. Do zcela nového prostoru, kde existuje pouze to, co sis vytvořila ve svých myšlenkách jako svou novou realitu. Je to na tobě. Ale možná je čas opustit svůj starý svět. Zanechat ho za sebou, neboť tento svět již splnil svůj účel. Již ti dal to, co bylo třeba.

A ty si ho opravovala mnohokrát a mnohokrát. A i když se v tomto světě posouváš dál, jsou věci, se kterými se potýkáš stále dokola.

Chci ti říct, že už nemusíš. Už nemusíš tyto věci opravovat. Můžeš vše nechat tak, jak je. Nechat to za sebou a můžeš se přesunout do nové dimenze, do nového prostoru, který je čistý. Který je naplněný energií záměru. A tato energie čeká, až ji uchopíš do svých rukou, až přijmeš ve svých myšlenkách, že s touto energií skutečně můžeš tvořit nový život. Svůj nový svět, ve kterém jsi šťastná.

A tento nový život zahrnuje nové volby. Sama to víš a včera sis to vyzkoušela. Během procházky venku sis nesčetněkrát uvědomila, že neustále přemítáš nad tím, co už se stalo. Místo toho aby sis představovala svou budoucnost. A tak ses na chvíli vrátila k tomu, že si ji představuješ. - Poté sis uvědomila, že opět přemýšlíš nad svou minulostí.

Minulost ale nemůže tvořit novou budoucnost, protože tvá energie utíká do minulosti. Živí minulost a posiluje ji. Tím pádem, když se snažíš přepsat některé své programy, ale utíkáš stále do minulosti, tyto programy tam pořád jsou a pořád sílí. Nemizí, nerozpouští se. Naopak se posilují.

Můžeš v meditaci myslet na svou budoucnost, kde prožíváš štěstí, lásku a hojnost. Cokoli si přeješ. Ale kolik času strávíš v této meditaci vůči času během dne, kdy zabíháš myšlenkami neustále do své minulosti?

Meditace trvá chvíli, a i když má silný záměr, oproti tomu čas, kdy ti utíká myšlení během dne do minulosti, je příliš velký na to, aby si mohla začít přepisovat svou realitu.

Včera si poslouchala velmi silnou meditaci s vizualizací na přenesení se do nové reality. Kde žiješ tak, jak si přeješ. A já bych z tohoto prostoru nové dimenze, nového světa s tebou ráda sdílela svůj život:

Je to opravdu nádherný život, protože zde se mi plní všechna má přání a žiji zde nebe na zemi. Je to především o každodenním životě, o každodenních činnostech, myšlenkách, o realizaci nápadů, o starání se o sebe. O komunikaci s ostatními.

Je to o setkávání se s dalšími bytostmi, vyměňování si informací a energií, které nás navzájem obohacují. Je to především o mém životě, o tvoření si své reality, skrz kterou přichází inspirace, naděje a pochopení pro ostatní, že i oni můžou dokázat, cokoli budou chtít. I oni můžou žít své sny, svou novou realitu. Pokud se takto rozhodnou.

Toto rozhodnutí je svobodná volba každého z nás. Je to naše prvotní právo. Již tady nejsme proto, abychom spláceli nějaké dluhy, někomu něco vraceli nebo si něco vyžírali. Jsme tady od toho, aby alespoň ti, kteří již pochopili, že jsou tvůrci svých životů, se chopili této schopnosti, této síly. A používali ji ve svém každodenním životě.

Už jsme si toho prošli dost. Spoustu stavů, kdy jsme byli dole, kdy jsme se cítili osamocení, v beznaději. Že jsme sami, že nás nikdo nemá rád, že nás nikdo nechápe. Toto vše již není potřeba.

Protože my sami jsme tvůrci své reality. Ať už si to připustíme nebo ne, toto je jediná skutečnosti. A i přesto, že to můžeme ignorovat, tak si tu realitu tvoříme tak jako tak. Nelze tomu uniknout.

Mohu ti říct, že mé fyzické tělo je ten největší dar, který jsem mohla dostat. V mé páteři žhne energie, která je samovolně rozváděla a vyživuje celé mé tělo. A to jak fyzické, tak to energetické.

Vůbec nemám potřebu tolik jíst. Dbám spíše na to, aby tělo mělo živiny, které potřebuje. Ale živiny jsou i láska a úcta k tomuto mému tělu. Není to jen hmotná potrava. Neboť v mé dimenzi je energie klíčová. Hmota je jen část energie.

Ale energií je mnoho druhů. A právě sebeláska, úcta, prožívání radosti, a hojnosti v mém životě jsou mnohem důležitější, než to, zda jsem se najedla nebo zda mám hlad. Toto již není pro mě podstatné.

Podstatné je udržovat si své vibrace prostřednictvím vědomých voleb a rozhodování, které mě vedou k tomuto stavu štěstí.

Nejsem již vyživována pouze fyzickou stravou. Jsem vyživována především energií, která souvisí s mými myšlenkami. A proto se mé tělo snadno formuje do podoby, kterou chci.

Sálá ze mě jasná energie. Mé tělo je uzpůsobeno tak, aby vyhovovalo mým požadavkům. Není nic navíc a nic neschází. Mé tělo je mladé, již nestárne. Protože je dokonale vyživováno energií lásky a úcty k němu. Pečuji o něj.

Nyní ti podávám ruku. Pojď, jestli chceš, společně se mnou. Pojď do tohoto světa. Mého, nádherného. Do světa, kde žiji své sny. Dělám to, co mě baví, a přináším ostatním naději.

Ano. Jdu s tebou.


Kateřina Lite, SimplyMyWorld.cz