PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY ,,Nekonečná energie jako Zdroj Bytí"

16.01.2022

Následující studijní okruh článků má potenciál změnit nebo rozvinout pohled na člověka a jeho existenci.

Opravdu jsme byli vytvořeni tak, aby strava byla nezbytnou součástí našich životů nebo je to něco, co jsme se naučili brát jako standard? Je vůbec možné, aby člověk každý den dostával přesně to, co potřebuje ke svému fungování?

Na počátku toho všeho stály úvahy, zda živiny obsažené ve stravě živí naše těla a získáváme z nich energii. A pokud to tak není, z čeho jsme živi? Je snad nějaký jiný mechanismus, pomocí kterého si tělo umí vytvořit vše, co potřebuje v daný moment?

Právě sem mě zavedly otázky ohledně výživy pránou - životní energií. Protože při tomto způsobu života člověk nepřijímá hmotnou stravu. Tedy abych byla přesná, nepřijímá stravu za účelem získávání živin a energie, ale pro radost z chutí a v minimálním množství. Příjem fyzické stravy tak zcela obchází potřeby těla z hlediska doporučení jednotlivých živin.

Zamýšlím se nad tím, co se děje při půstech a při přechodu na jemnohmotný typ stravy. Když jsem začala hledat informace o výživě světlem, podařilo se mi najít zahraniční literaturu, ve které se autoři zabývají procesem, který nazývají lidská fotosyntéza. Skutečně máme nějaký mechanismus, pomocí kterého můžeme získávat energii a živiny ze světla tak jako rostliny? Toto téma byl prvotní impuls a naděje, že možná fungujeme jinak, než si myslíme. Byl to pro mě signál, že se mi časem podaří shromáždit literární zdroje, které budou dohromady tvořit nový systém fungování lidské bytosti. Protože doposud to všechno byl jen můj pohled a úvahy. A individuální teorie v tomto světě příliš nepochodí.

Abych zjistila víc o našich schopnostech, začala jsem vyhledávat zdroje zabývající se půsty a pránou, které by potvrdily a rozšířily mé úvahy. Zajímalo mě, v čem se liší a zda náhodou nemají nějaké společné vodítko. Dozvíš se, že při půstu dochází k procesu zvaném acidóza, což je klíčový proces ke spuštění endogenní výživyA tady už jsme mechanismu výživy pránou zatraceně blízko, ale je to jen jedna z částí.

Podrobně popisuji, co se děje při půstu a demystifikuji některá tvrzení ohledně jeho negativních účinků. Zaměřuji se také na to, co se děje na úrovni biochemie, především vliv jednotlivých hormonů, které udržují organismus v optimální hladině i bez přijímání stravy. Téma hladu je též velmi důležité, protože to ve skutečnosti není impuls k jedení, jak jsme zvyklí. Kromě půstů předkládám informace o tom, že strava nás neovlivňuje pouze na hmotné úrovni, ale má také energetickou a informační hodnotu, což má vliv naše bioenergetické tělo.

Poté jsem se zaměřila jsem se na jemnohmotnou výživu a mechanismy, pomocí kterých přijímáme energii. Podrobně popisuji, z čeho se skládá naše bioenergetické tělo - systém čaker, meridiánů a akupunkturních bodů. Díky tomu je jednodušší pochopit, proč je možné živit se energií z okolí, která je tvořena ionizovanými částicemi. To se neobejde bez trochy fyziky a vysvětlení elektromagnetické povahy Vesmíru.

Tato témata jsem doplnila důležitou kapitolou o DNA. V současnosti řešíme DNA jen z hlediska genomu, který je kódován pouze ve 3-4 % z celkového množství DNA. Dozvíš se, že přes 90 % povahy DNA je skryto v multidimenzionálních vrstvách.

Předposledním tématem je biologická transmutace prvků. To znamená, že tělo (potažmo veškeré živé organismy) je schopno přeměnit jeden prvek v jiný. V kapitole popisuji tento mechanismus, který vysvětluje, proč doporučení ohledně denního příjmu jednotlivých minerálů není příliš relevantní.

Literární rešerši uzavírám tématem energie nulového bodu, která je zdrojem veškeré hmoty. Dále se zde zabývám biofotony jakožto přenašeči informací, živými molekulami a také inteligentním energetickém polem, které tvoří a rozvíjí všechny životní formy pomocí tachyonové energie.

Věřím, že ti informace předložené v této knize poskytnou širší pohled na to, kdo jsme a jak fungujeme. Integrování všech těchto témat pak vede k jedinému závěru:

Výživa životní energií, která je všude kolem nás, existuje. Je tady.

Pouze my si určujeme, zda ji pustíme do svého života a v jaké míře.


Kateřina Lite / SimplyMyWorld.cz