Jsme tvořeni okamžiky

29.05.2021

Následující článek je součástí knihy

Rekalibrace Lidské Bytosti (2),

kterou si můžeš objednat TADY

Kapitola 2: Alchymie života.

Život každého z nás se skládá z kratších časových úseků - let, měsíců, týdnů, dnů, hodin, minut a vteřin. Vteřina se zdá jako nepodstatná v měřítku celého života, přesto tomu tak není. Každý z nás jistě zažil ty okamžiky, které nám změnily život. Ať už v pozitivním nebo negativním slova smyslu. Ať už jsme získali od života nějaký dar či vyfasovali jednu z dalších těžkých zkoušek.

Jsme tvořeni těmito střípky času, které si běžně neuvědomujeme. Projevení prostředí v nás je otázkou času - záleží, jak dlouho se vystavuji okolním podmínkám, než překročím pozitivní či negativní hranici sebe sama. To se projeví konstruktivně či destruktivně. Pozvednutím zdraví nebo jeho úpadku.

Z opakované volby vzniká návyk, který se následně ukládá do našeho podvědomí. Abychom tak šetřili energii pro rozhodování a mohli se soustředit na to, co považujeme za podstatné.

Někdy se tolik ženeme za svou vizí na úkor času na sebe, energie a psychiky, že si ani nevšimneme, že kormidlo našeho života převzal autopilot. Není divu. Neměli jsme na sebe čas díky řešení ,,důležitějších" věcí. Toto předání řízení probíhá nevědomě.

Díky za to, že tento mechanismus funguje. Protože podvědomí zajistí, že jsme schopni nějaký čas ještě docela dobře fungovat i když si nejsme plně vědomi sami sebe. Právě do té doby, než dojdeme kritické hranice. Může to být nahromadění příliš velkého objemu stresu, vyčerpání, spánková deprivace, nároky okolí, a pomoc druhým, přestože bych právě teď já sama potřebovala pomocnou ruku.

Tvé tělo a zdraví je to nejcennější, co máš. Každý okamžik si volíš, co se stane tvou součástí. Volíš si i to, co už chceš odložit, opustit, změnit. Právě teď. Teď. Každou vteřinu tě ovlivňuje, co jíš, piješ, dýcháš. Čím a kým se obklopuješ. Na co myslíš, čemu věříš a kam směřuješ svou pozornost.

Pokud není v našich životech přítomné vědomí a uvědomování si sebe sama, řídí nás autopilot - soubor reakcí a činností, které jsme opakovali tak dlouho, že se staly automatickými. Tento balík ,,dat" sídlí v podvědomí a řídí 90-95 % našeho života. Podvědomí střádá všechna data (reakce na nejrůznější podněty). Ale ne všechna z nich jsou výhodná.

Proto, když mě někdo vytočí, mohu se zcela nevědomě najednou přistihnout, jak stojím před cukrárnou. Vždy mi to dojde až ve chvíli, kdy jsem přežraná jako prase, je mi špatně a nemohu dýchat. Právě v tomto stavu, kdy se cítím úplně nejhůř, ozve se mysl, aby mi vše vpálila do obličeje. - Zase si to nezvládla. Jsi neschopná. Nemáš nad sebou kontrolu. Nic nedokážeš. Jsi k ničemu. A tyhle myšlenky mě pošlou hodně rychle dolů - jak psychicky, tak energeticky.

Dosažení této hranice je zásadní okamžik, který mi ukazuje možnost volby. Pokračovat dál ve svém zběsilém tempu - stylu života a ,,zavařit se" nebo si přiznat, že funguji na autopilota a udělám rozhodnutí skoncovat s tím. Vyhnout se sebedestrukci, dokud je čas. Zachovat si své zdraví, energii, rozum, lásku, úctu k sobě a radost ze života.

Nespokojenost v jedné životní oblasti se promítá do všech dalších oblastí. Proto je zásadní převzít zodpovědnost za svůj celkový život. Ve všech rovinách. A začít dělat vědomá rozhodnutí - postupně látat trhliny ve svém životě. Od těch největších průšvihů. Jejich ,,vyspravení" může být energeticky velmi náročné, ale jakmile toto zvládneme, uvolní se energie pro uspořádání dalších oblastí.

Dlouhodobé neřešení a přehlížení nefungujících složek tvého života vede k vyčerpávání životní energie. Neboť se může stát, že stále udržuješ pozornost na tom, co nechceš řešit - valíš před sebou obří balvan. Pokračuj v ignorování sebe sama a zalisuje tě do povrchu zemského. Končíš.

Věřím, že toto není konec, který by chtěl zažít kdokoli z nás. A taky věřím, že když se budeš ptát, co chceš změnit ve svém životě a kde leží příčina tvého současného stavu, dostaneš odpověď. Protože: ,,Pravda se nachází v upřímnosti. Odvaha je jít a podívat se do sebe."

Alchymie každodenního života & vědomá životospráva spočívá v respektování faktu, že okamžiky jsou to, co nás tvoří. A že pokud se doposud něco nedařilo, nikdy není pozdě to změnit. Pokud tomu věnuješ dostatečné množství času a tedy pozornosti - energie zaměřené s určitým cílem, vizí na nový život. Kde zdraví, spokojenost, láska a dostatek energie jsou nejvyššími hodnotami.

...Pokračování v dalším článku.


Kateřina Lite / SimplyMyWorld.cz