SKUTEČNĚ POTŘEBUJEME JÍST?

20.05.2022

Následující článek je součástí knihy

PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY

,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí"

Poté, co jsem za poslední dva roky absorbovala informace o cirkadiánním rytmu (střídání světla a tmy), terapii světlem, vystavování se Slunci a zkombinovala to s poznatky z kvantové fyziky (všechno je energie), přestala mi výživa stravou dávat smysl. Místo toho si mě najednou zavolalo téma jemnohmotné (pránické) výživy. A já jsem stála před mnoha otázkami.

Život na planetě Zemi je vázaný na Slunce a světlo. Od těch nejjednodušších organismů až po nás - lidské bytosti. Živíme se rostlinami, které mohou žít a růst díky světelné energii, kterou přeměňují na svá těla. Živočichové jsou odkázáni na konzumaci rostlin a my zase na rostlinnou a živočišnou říši.

Zní to logicky. Ve škole jsme se učili o fotosyntéze, při které sacharidy vznikají v rostlinách. Tak mě napadá, kde se berou bílkoviny a tuky? Z čeho se vytváří a proč vůbec? To mě nikdy předtím nenapadlo. Protože součástí těl všech žijících organismů jsou i tyto makroživiny. A ty nevznikají přímo ze slunečního záření. Není to tedy tak, že si daný organismus umí vytvořit vše bez ohledu na to, co přijímá?


SKUTEČNĚ EXISTUJÍ ESENCIÁLNÍ ŽIVINY?

Učili jsme se, že existuje 8 esenciálních aminokyselin, které si organismus neumí vytvořit, a proto je potřeba, abychom je přijímali ze stravy. To znamená z organických těl rostlin a živočichů. Jak je možné, že ,,oni" si umí vytvořit esenciální aminokyseliny a my lidé, kteří jsme vývojově ,,dále" - to neumíme? Proč by si Stvořitel řekl, že právě těchto osm aminokyselin musíme přijímat ze stravy? To nedává smysl.

Proč jsem odkázáni na příjem esenciálních mastných kyselin (kyselina linolová a alfa-linolenová) zvenčí? O omega-3 (EPA a DHA) nemluvě. Stejně tak vitaminy a minerály - též je ,,musíme" přijímat ve stravě pro zachování správných biologických funkcí.
Nebo je to tak, že pokud nenajdeme v těle konkrétní mechanismus (biochemickou dráhu), který by odpovídal syntéze potřebné živiny, tak ji označíme jako esenciální (tedy složku, kterou musíme přijímat stravou)?

Toto není žádná konspirační teorie, pouze hluboké zamyšlení nad podstatou života (jak je člověk tvořen a jak funguje). Zdá se, že tu máme mnoho neobjasněného. Pokusím se v tomto ohledu dohledat relevantní literaturu, protože v současnosti jsme nastaveni tak, že jíst se musí a basta. Když to nyní shrnu obecně:

Rostliny vznikají ze světla a vody, minerály si berou z půdy. To znamená, že nejen sacharidy, ale i bílkoviny a tuky vznikají ze světla.

Tím pádem rostliny mají systém tvorby veškerých živin, který my lidé nemáme. Proč jsme odkázáni na konzumaci jiných těl? Anebo je to všechno ještě jinak?


SVĚTELNÁ VÝŽIVA PŘICHÁZÍ

Tyto úvahy o schopnostech rostlin mě přivádí k tzv. výživě světlem. (O LIDSKÉ FOTOSYNTÉZE zde.) Když tedy vezmu v úvahu proces opačný k fotosyntéze, tak ze stravy, která vznikla z energie (slunečního záření), vody a oxidu uhličitého (CO2), vzniká energie, voda a CO2. Vznik a rozklad, to je koloběh živin a energie v přírodě. Otázka tedy je:

  • Co se skutečně děje se stravou složenou z makro - a mikroživin po jejím snědení?
  • Je zkonzumovaná strava skutečně to, co tvoří naše těla?


Upřímně řečeno, výživa světlem mi v současné chvíli začíná připadat reálnější než výživa hmotou. Uplynulé roky jsem postupně začlenila do života otužování, chůzi naboso, Slunce a práci se světlem. Všechno to spolu pořád souvisí, protože základem je bližší propojení s přírodním prostředím.

Učili jsme se, že ze stravy získáváme energii, která se (zjednodušeně řečeno) ukládá ve formě ATP (fosfátových vazbách molekul adenosintrifosfátu) za vyloučení oxidu uhličitého a vody (dýchání, denní potřeba, kůže). V oblasti fitness se uvádí, že proces trávení potravy spotřebuje přibližně 10 % z veškeré přijaté energie. To je biochemický pohled, který popisuje fungování organismu na molekulové úrovni.

Už nějakou dobu vnímám, že energie ze stravy je ve skutečnosti ta menší část, kterou přijímáme. Pak je tady volná energie, kterou přijímáme v každém okamžiku (např. skrze dech, který je nezbytný pro naše přežití).

Vědomé (a hluboké) dýchání nás energizuje a má přímý vliv na naši tělesnou biochemii. Kyslík se dostává do buněk a zvyšuje se vylučování odpadních produktů. Spolu s kyslíkem se dostává do buněk právě tato energie (prána), která je všudypřítomná. Nejde tedy pouze o kyslík (a další plynné složky vzduchu).


Kateřina Lite / SimplyMyWorld.cz