HLAD JAKO MOŽNOST ENERGETICKÉ OČISTY

19.05.2022

Následující článek je součástí knihy

PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY

,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí"

V první knize Rekalibrace Lidské Bytosti (zkráceně RLB1) jsem měla kapitolu ,,Strava a psychika - klíčová kombinace". A nyní bych na to ráda navázala. Strava a psychika jsou spolu provázané, a tak jídlo, které jíme, nás ovlivňuje - naše chování, myšlenky a energii. Když jsem začala číst knihu Léčivá detoxikace hladem (Gennadij Malachov), cítila jsem velké nadšení. Autor v knize píše:

Hlavní proces hladovění se odehrává v polní formě života, to znamená v našem vědomí.

Půsty zařazujeme především za účelem detoxikace fyzického těla. Ale to hlavní se děje v našem energetickém těle - jeho mentální a emoční složce. Stejně tak, jako se během nepřijímání stravy čistí tělo, společně s ním dochází k celkové energetické očistě. Denně máme mraky myšlenek a cítíme emoce různého charakteru. V běžném denním režimu jíme několik porcí jídla (tělo zapíná procesy trávení), což je třeba vyvážit obdobím nepřijímání stravy (čas na regeneraci).

Na úrovni mysli a emocí též potřebujeme dopřávat si období klidu, kdy je tělo přeladěno z režimu zpracovávání dat do odpočinku. Myšlenky, pocity, emoce - to všechno je forma energie. A stejně tak jako je možné přejíst se jídlem, je možné přehlcovat se myšlenkami. Půst či hladovění má tu výhodu, že působí na fyzické i nefyzické rovině a čistí obě dvě složky zároveň.

Dnešní společnost je zvyklá řešit veškeré neduhy pomocí léků, přesněji řečeno chemických prášků a tablet. Tyto chemikálie však málokdy řeší příčinu a místo toho jen potlačuje projevy. Potlačování příznaků pak vede k dalším nemocem, ať už na fyzické nebo psychické úrovni. Vypadá to tedy, že jsme neporozuměli (nebo nechceme rozumět) mechanismům těla.

Medicína, která pracuje s tělem, nás nikdy ani za žádnou cenu nezbaví nemocí, jejichž skutečná příčina netkví ve fyzickém těle, ale v životním poli.

(G. Malachov)

Často se zmiňuji o tom, že naše existence se neskládá jen z fyzické formy, ale máme i energetické složky. Energetické tělo (naše biopole) je místem, kde se jako první tvoří nerovnováha. A pokud trvá dostatečně dlouho, projeví se v těle. To znamená, že vždy máme dostatek času rozeznat, co se s námi děje a zabránit nežádoucím projevům na fyzické úrovni.

Pokud nemoc prochází od energetického těla k fyzickému, proces léčení a uzdravování nastává právě tak. Začíná na energetické rovině. A stejně tak jako trvá, než se nemoc ,,propíše" do těla, také trvá, než pozitivní změna na mentální a emoční úrovni (nový impuls, záměr) začne léčit tělo.

Vnímám to tak, že energetické tělo se nejprve potřebuje nasytit novým záměrem (a naší pozorností) a poté aktivuje mechanismy uzdravení. Tudíž není možné, aby energetické tělo bylo v pořádku a fyzické tělo přitom trpělo nemocemi (a naopak). A právě hlad (můžeme říct pauza od jídla) představuje období, kdy je možné vystoupit z cyklu každodennosti a očistit se. Hlad není jen o tom, že se detoxikujeme a zhubneme. Je to proces postupného návratu do optimálního stavu všech našich složek.

Jsme natolik zvyklí žít v jednom kole bez ohledu na roční období, že jsme začali opomíjet přírodní zákony. A není tak těžké pochopit, že někdo, kdo vzešel z přírody (člověk), nemůže fungovat v odpojení a přitom prosperovat.

Byli jsme stvořeni přírodou a proto ,,podléháme" jejím principům. Byla nám propůjčena těla. Vstupujeme do nich v okamžiku vtělení duše a po smrti je zanecháváme na Zemi. A přestože jsme se tolik odklonili od přírody a planety Země, ona nás i přesto vyživuje. Dává nám vodu, stravu, vzduch, teplo a energii. Dává nám vše, co potřebujeme. A my nakládáme bezohledně s jejími zdroji za účelem zisku. To je ale docela jiné téma, vraťme se zpět.

Chtěla jsem tím říct, že dokud jsme tady, má na nás vliv střídání ročních období a cyklus den/noc. Byli jsme designováni tak, abychom fungovali ve zdejších podmínkách a prosperovali. A když přijde nemoc? Co to asi znamená? Znamená to, že jsme se příliš odchýlili od prvotní šablony. Tělo vykazuje dysbalance a tím nám ukazuje, že je třeba vrátit se zpět. Zpět k přírodním zákonům.

Proč o tom píšu tak rozsáhle a jak to souvisí s půstem či hladověním? Souvisí to velmi, protože v přírodě vše probíhá v cyklech. Teplo - zima, světlo - tma, bdělost - spánek, činnost - odpočinek, jedení - nejedení. Asi je patrné, kam tím mířím. Cykly se tedy týkají i stravovacího režimu. Je to přirozený proces. A pokud je narušený, tělo musí vynakládat množství energie na kompenzaci, což nás oslabuje jak fyzicky, tak energeticky. Proto půst či (přerušované) hladovění jsou skvělé nástroje pro obnovení rovnováhy.

... Člověk je jakýmsi komplexem různých druhů energií, které se nacházejí v určité harmonii (tvoří informační a energetickou strukturu člověka) (...) Jestliže z nějakých důvodů dojde k narušení harmonické rovnováhy sil, vzniká nemoc. Konkrétní nemoc lze vysvětlit potlačením nebo naopak nadbytkem příslušné energie (...) Hladovění se považovalo za nejlepší prostředek při obnově narušené energetiky lidského organismu.

(Malachov, Léčivá detoxikace hladem)


V předchozí knize (RLB2) jsem psala podrobně o přerušovaném hladovění v souvislosti s cirkadiánním rytmem a spánkem. Často jsme zvyklí kompenzovat únavu sladkým jídlem či stimulujícími nápoji. Množství energie a potřeba spánku se přitom nedá nijak obejít. K tomu Doktor Dewey uvádí, že síly lidského organismu se od brzkého rána až do pozdního večera postupně oslabují nezávisle na tom, kolik potravy člověk sní. Pouze spánek dokáže obnovit ztracené síly. Jídlo nemůže v žádném případě nahradit spánek. (Z knihy Léčivá detoxikace hladem)

Používáme jídlo k zahnání hladu, který je doprovázen nepříjemným kručením v žaludku, někdy pocity slabosti, točením hlavy atd. Jíme, abychom se cítili lépe, přitom bezprostředně po přijetí stravy se dostavuje spíše útlum. Poté nastává období pohody a po několika hodinách přijde zase hlad. Jídlo, útlum a další cyklus.

V horším případě se snažíme nahnat chybějící energii pomocí stimulantů (káva, energetické nápoje...). Pokud ale energie v těle není, není ji odkud brát. Tělo tedy musí uvolnit energii odjinud nebo vypne mechanismus pociťování únavy (jako např. kofein a adenosin - o tom jsem psala v knize RLB2). To je samozřejmě jen přechodný stav, který si později vybere svou daň, aby došlo k vykompenzování energie.

Vnímám půst jako možnost spuštění procesu energetické čistky. Protože z mých zkušeností není jedení vždy způsobeno skutečným hladem, ale třeba také emocemi. Takové jedení krmí podvědomé programy, naše rádoby ochranné mechanismy (např. před emoční bolestí) a udržuje je při životě.

Představuji si to tak, že každý program má nějaký kód, je nějak sestaven. Tento program musí být dotován, aby mohl zůstávat ,,při životě". Pokud program přestanu dotovat (opakujícími se návyky), začne slábnout a postupně se rozpadat, až nakonec úplně zmizí. A právě půst dokáže rozložit nefunkční programy a vymést je pryč z energetického těla. Tím se uvolní energie, která byla dříve používána k napájení programu a může být použita smysluplněji (třeba ke spokojenému žití a tvoření). Navíc pokud netrávíme potravu, pak máme k dispozici i tuto část energie. Malachov k tomu píše:

Hladovění ovlivňuje polní formu života dvojím způsobem: trénuje životní sílu organismu potřebnou k regeneraci a zbavuje vědomí různých škodlivých návyků, které potlačují životní sílu, a v neposlední řadě zlepšuje charakterové rysy.

(Léčivá detoxikace hladem)

A to je právě ono - jsme to víc my. Jsme sami sebou. 


Kateřina Lite / SimplyMyWorld.cz