BIOENERGETICKÝ SYSTÉM ČLOVĚKA

18.05.2022

Následující článek je součástí knihy

PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY

,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí"

Příroda, která člověka obklopuje, není nic jiného než obrovský oceán energií. Člověk je ponořen do energetického oceánu jako ryba do vody. A my máme před sebou jen jeden úkol: naučit se, jak z něj odebírat energii.

(z knihy Bioenergetika člověka)


Energetickou výživu přijímáme jednak z kosmu a jednak ze Země. Tyto dva proudy energie námi procházejí shora dolů a zdola nahoru kolem páteřního kanálu a mísí se v našem těle. Ke správnému fungování potřebujeme rovnováhu mezi těmito dvěma proudy. Stejně tak jako přijímáme energii přes první (kořenová čakra) a sedmé (temeno hlavy) energetické centrum, skrze tato centra také vysíláme energii zpět do prostředí - dolů (do Země) a nahoru (do kosmu). Pohyb těchto proudů generuje energetické pole člověka. A jednotlivé čakry distribuují energii celým naším systémem.

Vnitřní životní aktivity lidského tvora jsou vepsány do ,,světelných" hieroglyfů.

(Nadpříroda)


MŮJ PŘÍBĚH

O bioenergii jsem začala více psát na podzim roku 2020, kdy jsem se dostala do velkého energetického dluhu. Přišla nemoc a já jsem ulehla do postele. Několik měsíc jsem přečerpávala v práci své kapacity s cílem vyhovět požadavkům a termínu, do kterého musel být hotový nový produkt. Trvalo měsíc, než jsem byla schopna dostat se na základní energetickou hladinu, abych mohla fungovat. Poté jsem měsíc jakžtakž fungovala a poté přišla další energetická krize. Další měsíc jsem poměrně zvládala a pak zase. Přečerpávala jsem se tak dlouho, než jsem dala výpověď. Nakonec jsem si snížila pracovní poměr na tři dny v týdnu a poté odešla ze zaměstnání nadobro. Takový úbytek energie hluboce zasahuje do fungování organismu a trvá, než se opět navýší a stabilizuje.

Bioenergii jsem v té době vnímala jako životní sílu, kterou je třeba udržovat a obnovovat odpočinkem nebo činnostmi, které ,,dobíjí baterky". Klíčovou roli v tom hrál pobyt venku na Slunci, jak jen to šlo. V podstatě jsem v období těchto několika měsíců nedělala nic jiného, než že jsem kompenzovala neustálé energetické ztráty.


ENERGETIKA TĚLA

Co se týká energetického pole, víme, že se dá změřit a je to suma energetického vyzařování všech buněk v organismu. V knize Neomezené možnosti člověka je uvedeno, že buňky vyzařují informace, kódované elektromagnetické signály v ultrafialovém spektru.

Lidské tělo se skládá z fyzického těla a jemnohmotných vrstev. Existuje hologram fyzického těla, který je nositelem veškerých informací a představuje energetickou předlohu fyzického těla. Autoři knihy (Neomezené možnosti člověka) uvádí, že v tomto hologramu je uvedena přesná poloha každé buňky lidského organismu. Každá buňka nese svoje torzní pole. Buňky se vzájemně překrývají a společně tvoří torzní pole člověka (což je vlastně éterické tělo).

Éterické tělo je spojeno s energo-informačním hologramem fyzického těla pomocí čaker. Éterické tělo představuje prostředí, které spojuje tělesnou schránku člověka s jeho duchovní součástí a tvoří generátor energie a informací. Do každé buňky se díky éterickému tělu dostávají všechny myšlenky, pocity, přání...

(Neomezené možnosti člověka)


Vzduch, který dýcháme, obsahuje ionizované částice a také přijímáme elektrony prostřednictvím kůže, které se distribuují z okolí dovnitř do těla pomocí energetických kanálků. A teď:

Energetické tělo člověka se skládá z plazmy, to znamená z částic s kladným a záporným nábojem (...) Akupunkturní body na pokožce představují vstupní bránu pro částice plasmy (elektronů). Tím, že do energetického kanálu proniknou elektrony skrze akupunkturní bod, rozkmitají se na nejvyšší světelnou rychlost (...) Akupunkturní systém organismu je hlavním dodavatelem energie.

(Malachov, Bioenergetika člověka)


Autor dále uvádí, že tímto způsobem dojde ke vzniku elektrické pohyblivé síly a zvýšená kinetická energie elektronů uvede všechny chemické reakce v organismu do pohybu. - Je škoda, že toto není součástí středoškolské ani vysokoškolské biochemie nebo nauky o lidském těle.


Kateřina Lite / SimplyMyWorld.cz