Nová cesta (nejen pro tělo)

23.06.2021

Tělo je tu proto, abychom jeho prostřednictvím mohli existovat v tomto světě - prožili život ve hmotném prostředí.

Hmota našeho těla interaguje s hmotou okolního světa, kterou vnímáme prostřednictvím našich smyslů. Chodíme po zemi, dotýkáme se předmětů. Zakoušíme jejich tvar, strukturu, teplotu... Jsme zde díky gravitačnímu poli Země, stejně tak jako je tu půda, voda, rostliny a živočichové. Jsme součástí této hmotné sféry, kterou vytváříme společně.

Energie se dokázala zahustit natolik, že vytvořila iluzi pevné hmoty. Přitom nikdy nebyla nalezena žádná její částečka. Učili jsme se, že atom je základní (nejmenší) částice hmoty. - Dnes už víme, že to tak není. A hmotný svět není vůbec tak hmotný, jak se může zdát na první pohled. I proto na nás působí okolní energie a je možný její přenos od jednoho hmotného objektu k druhému.

Je trochu škoda, že se k nám dostávají informace o podstatě světa až v posledních letech. Jak by asi vypadaly naše životy, kdyby byly školní osnovy docela jiné? Co kdyby nedošlo k úmyslnému přerušení toku informací o tom, kdo skutečně jsme a jak je tvořen svět? - V první řadě bychom určitě tolik neškodili svým dvěma domovům - planetě Zemi a svému tělu.

Práce s tělem pouze na úrovni hmoty se stává nedostačující. Takže bude třeba ,,jít na to" přes svou energetickou podstatu.

Příliš jsme se oddělili od sebe sama i od ostatních. Prožíváme své životy jako jednotlivé izolované soustavy. ,,Částice" si tak nejsou vědomy jedna druhé, chovají se nahodile, vytváří rozdíly.... A chaos.

Pohled ,,já jsem já" a ,,to okolo" se mě netýká, je zastaralý a nefunkční. Už nelze nahlížet na přenos energie napříč prostorem jako na něco bláznivého a ulítlého. Výměna energie je základním principem života a existence (v rámci hmoty i mimo ni.)

Když je něco těžko uchopitelné pro mysl, je snazší tu myšlenku zavrhnout, opustit. A ,,oni" to dobře věděli - ti, co tak usilovně vytvářeli vzdělávací systém. Chtěli zajistit, abychom neviděli pravdu i když bude přímo před našima očima.

To se naštěstí postupně mění - vlivem bytostí, které věnují své životy zkoumání opravdovosti, informací z jemnohmotných sfér nebo zdrojů dávných civilizací. Velký význam mají také nově příchozí bytosti, které se sem rodí a mají v sobě ,,přirozeně zakódovaný" nový pohled na svět a jeho vnímání. (Těm už systém jen tak něco nenakuká.) 

Svět se mění s každou další uvolněnou informací, novým výzkumem či mostem mezi zdánlivě odlišnými tématy. Už není takový, jaký byl dřív. A my máme šanci pochopit, o co tady kráčí - kdo jsme, proč jsme tady a kam směřujeme.

Pokud začneš alespoň ,,klouzat po povrchu" těchto nových informací, začneš měnit svůj filtr vnímání světa. To způsobí, že energetická pole lží, pokřivených informací a manipulací začnou slábnout. Jsou tady pořád (protože jsou zde stále snahy podsouvat lidstvu klam). Ale tato pole už na tebe nebudou mít takový vliv. A tak se začneš pomalu vyvazovat z toho všeho chaosu.

Když přestáváš dotovat tato pole svou pozorností, můžeš použít ušetřenou energii na postupné tvoření nového světa, který je postaven na zcela jiných principech. Na principech, které tu byly vždy.


Kateřina Lite / SimplyMyWorld.cz