ÉTERICKÉ TĚLO A ŽIVOTNÍ SÍLA

18.05.2022

Následující článek je součástí knihy

PRINCIPY NOVÉ VÝŽIVY

,,Nekonečná Energie jako Zdroj Bytí"

ŽIVOTNÍ SÍLA

V knize Bioenergetika člověka je uvedeno, že člověk má fyzické tělo, v němž probíhají fyziologické procesy. Za fyzickým tělem a procesy, které v něm probíhají, se nachází životní pole různých energií. Energetická pole tvoří kvantovou hladinu lidské bytosti. Kvantová hladina člověka je tvořena a udržována ještě hlubší, informační a energetickou hladinou, která má pojmenování životní síla nebo životní energie.

Dříve jsem psala o tom, že strava nás neovlivňuje pouze z hlediska hmoty, ale také energeticky. Protože strava obsahuje také informační a energetickou složku. To jsem si potvrdila v knize Malachova, kde píše:

Sousto potravy nepředstavuje jen látky, z nichž se skládá, ale jsou to také informační a energetická pole, která tvoří jeho základ. Vložení vedlejších informací a energií společně s potravou do informačního a energetického pole člověka způsobí jeho oslabení. Organismus musí spotřebovávat část své energie k přeměně cizí energie na energii vlastní... To znamená, že se jedná o podobný proces, který probíhá v játrech s výživnými látkami.

Při hladovění je tedy energie běžně použita k trávení, použita pro obnovu životní energie a kvantového pole. To následně vysílá pokyny k regeneraci organismu. Je tedy patrné, že vynechání jídla se netýká pouze obnovy zdraví na fyzické úrovniA z čeho se vlastně skládá životní pole? Malachov k tomu píše:

Životní pole člověka zahrnuje kromě duše, vědomí, životní energie a kvantového těla také prostor a čas a dále pohybovou, světelnou, tepelnou, elektro-magnetickou a gravitační energii.

(Léčivá detoxikace hladem)


Z toho vyplývá, že fyzické tělo je ve skutečnosti ta menší část, která je vidět. A za ní se nachází obrovské energetické pole. A pokud fyzické tělo je ,,menší část nás samých", z toho vyplývá, že potřeby těla na úrovni stravy jsou mnohem menší než potřeby z hlediska energetiky. To rezonuje s mou myšlenkou, že fyzická strava je ve skutečnosti méně důležitá než energetická výživa, která probíhá neustále. Malachov uvádí, že pokud hladovíme vědomě, dochází k odstranění energo-informačních shluků psychických bloků (...) Vlivem hladovění dojde k detoxikaci životního pole:

Jestliže člověk přeruší příjem potravy a následně nepřijímá agresivní cizí informace ani energie, rozptyluje vlastní patologické smyslové bloky a vytváří příznivé podmínky k tomu, aby životní síla regenerovala životní a kvantové pole lidského organismu.

(Bioenergetika člověka)


ÉTERICKÉ TĚLO

Éterické tělo je nejhustší ze všech jemnohmotných těl. Z jeho názvu vyplývá, že se skládá z éteru, což je ,,přechodný" stav mezi hmotou a energií. Éterické tělo obsahuje síť kanálků, které se starají o tok energie. V knize Čakry a čínská medicína se píše, že tato síť pravděpodobně souvisí s mozkomíšním mokem, žlázami s vnitřní sekrecí (ŽSVS) a vegetativním nervovým systémem. Funguje jako přijímač, asimilátor a vysílač životní síly přes čakry. Energie tedy prochází zevnitř ven a zvenku dovnitř (...)

Čakry jsou považovány za centra síly nebo víry energie. Máme celkem sedm velkých čaker, 21 malých čaker a přes 700 mini čaker na těle, které jsou spojeny s aku a reflexními body.

(Čakry a čínská medicína)


O souvislosti ŽSVS a jednotlivých energetických centrech jsem psala v předchozí knize RLB1, takže se zde k tomu nebudu vracet. Jen v krátkosti - hlavní energetická centra se nachází v blízkosti ŽSVS a řídí jejich funkce. V tuto chvíli je pro nás nejdůležitější souvislost čaker a získávání energie.

Velké čakry jsou napojeny na jeden, dva nebo tři meridiány (malé čakry jsou spojeny jen s jedním meridiánem). (Mapu meridiánů a souvislost s jednotlivými orgány lze snadno dohledat na internetu.)

Energetické kanálky šíří pránu do jednotlivých čaker. Velké čakry leží v místě, kde se protíná 21 kanálků, malé čakry tam, kde se spojuje 14 kanálků.
(Čakry a čínská medicína)


V knize je dále popsáno, že tzv. aku body jsou body na kůži, které vykazují nižší elektrický odpor než okolní tkáně. A každý aku bod představuje ,,mikro čakru", který vede čchi (pránu) dovnitř a ven z toku tělesné energie.

Éterické tělo je zdrojem energie pro fyzické tělo. Transformuje energii z astrálního a kauzálního těla do organismu a má nadřazenou řídící funkci při fyzických životních procesech. Zvláště ve výstavbě tělesných tkání a při zažívání potravy hrají éterické energie důležitou úlohu.

(Výživa pro člověka a Zemi)


Prána či životní energie úzce souvisí se světelným tělem KA, což je jen jiný název pro pránické či éterické tělo. Hathorové uvádí, že KA je jemnohmotným duplikátem těla a jeho energetických polí. (Moudrost Hathorů)

Pránická (středová) trubice sahá nad hlavu (proudění kosmické energie), prochází středem a končí v Zemi (proudění zemské energie). V srdečním centru (4. čakře) se proudy energie mísí a distribuují do celého těla skrze energetickou síť.

Prána je nejčastěji vnímána v souvislosti s dýcháním. V knize Moudrost Hathorů je však uvedeno, že prána ve skutečnosti napájí střed hrudi (srdce) neustále bez ohledu na nádech, výdech nebo zadržení dechu


Kateřina Lite / SimplyMyWorld.cz