VÝŽIVA pro MODERNÍHO METAČLOVĚKA.   O čem to bude?

26.05.2023

Čas na další elaborát


Vítej u nové knihy ,,VÝŽIVA pro MODERNÍHO METAČLOVĚKA".


Od vydání předchozí knihy Principy Nové Výživy, která se stala nejvíce vyhledávaným ,,elaborátem" z mé dosavadní tvorby, uplynulo již 1,5 roku. Zájem o knihu a následné ohlasy mě ujistily, že jsem zvolila správný směr. Kniha kombinovala osobní sdílení a literární rešerši, ve které jsem otevřela téma energetické výživy a podrobně popisovala, jak funguje bioenergetika člověka.

Můj styl blogování či psaní knih spočívá v prožívání situací, čerpání nových zážitků a poznatků. K tomu se vždy přidá nějaké téma, které si žádá hlubší prozkoumání. A nakonec ,,se" to všechno poskládá tak, že uvedené informace dávají dohromady smysl a mohou být přínosem pro někoho dalšího. 

Právě nyní je čas navrátit se do našich těl (domovů), věnovat jim plnou pozornost a začít používat jejich potenciál. Zároveň pro fungování v této realitě je potřeba vyladit komunikaci a spolupráci Těla a Duše tak, aby se obě složky mohly plně realizovat.

Poslední roky nás intenzivně proměňovaly. Někteří si přáli, aby vše bylo jako dřív. Někteří věděli, že už není možné setrvávat v nevyživujícím prostředí. Přehodnocovali jsme kousek po kousku každou oblast života. A přestože jsme možná neudělali žádnou životní změnu, někde uvnitř jsme moc dobře věděli, co nám prospívá a co ne.

Předchozí roky nás chystaly právě na tento čas, kdy vše již víme a je potřeba jednat. Proto knihu začínám kapitolou 2023: OSVOBOĎ SE. Nacházíme se v různých fázích života. Někdo již plně prožívá svobodný život. Někdo chce odejít z práce, ale bojí se udělat krok do nejistoty, protože nemá ušetřeno ani na nájem na další měsíc. Někdo má naopak finance na roky dopředu a může si vyložit nohy na stůl. Ale to neznamená, že životní změna po tolika letech stereotypu je snazší. Každé z toho má své.

Někdo má hodně energie v těle a ,,nulu" na bankovním účtu a někdo to má opačně. Většina energie leží na účtu v podobě financí a tělo se chová jako věčně vybitá baterka. Vše je energie v různých formách, a proto je dobré distribuovat ji napříč všemi oblastmi podle potřeby tak, aby všude byl dostatek. 

V další kapitole jsem se rozhodla vydat se na cestu MIMO DOSAH OMEZENÉ VĚDY. Abychom poznali, kdo jsme, standardně podávané informace o našem původu nejsou dostačující. Zamýšlím se nad tím, kdo je člověk, odkud pochází a co všechno má v sobě ukryto. Naše fyzická těla nám byla propůjčena pro život v této realitě. Těla jsou sestavena ze součástek Země a vyživuje nás nejen hmota přítomná zde, ale také energie celého Kosmu. Jsem přesvědčená, že stavba našeho těla nemá nic společného s klasickou evolucí, ale je to funkční předloha, která je rozšířena v celém Prostoru. Proto tvrdím, že:  

Člověk a jeho (zapůjčené) tělo jsou technologií Vesmíru.

Úplně na počátku této knihy stál nápad přiblížit koncept Moderního Metačlověka, který používá svůj potenciál a ví kdo je, zažívá každodenní radost a má dostatek energie na tvoření či věnování se čemukoli, pro co se zrovna rozhodne. Proto v kapitole BIOHACKER vs. METAČLOVĚK přiblížím proces vzniku Moderního Metačlověka a co to vlastně znamená. Někdy máme strach být vidět a svítit, protože si neseme neblahé zkušenosti z minulosti. Nicméně jak jsem zmínila dříve: Právě teď je ten čas. 

V kapitole KLÍČ ČÍSLO 1: ENERGIE se zabývám tím, že dostatek energie je základním předpokladem k vykonání jakékoli změny. Pokud ji nemáme, je potřeba upřímně se podívat kde a kolik jí ztrácíme. Byli jsme naučeni, že my sami jsme na úplně posledním místě, ale je to přesně naopak: Pokud nemám nadbytek energie, o kterou se mohu podělit, pak se stávám přítěží ostatním i sobě. Takový pobyt v těle vůbec není příjemným zážitkem. Proto v této kapitole zdůrazňuji, že :

Sebeobětování není ctnost a je třeba naučit se sebehodnotě. To má vliv na množství energie v životě.

Zabývám se také tím, jak nedostatek energie mění naši identitu, myšlení a rozhodování, což způsobuje, že občas můžeme působit trochu rozpolceně a nestále. A nakonec zmiňuji, jak pohyb pomáhá v eliminaci staré a dobíjení nové energie.

Další kapitolu STRAVA, STŘEVA A REALITA otevírám textem ,,Kvalita a chuť přírody není dostačující?". Zabývám se zde také tématem střev, protože jsou důležitým místem pro vnímání naší reality. Vysvětluji, jak funguje osa střeva – mozek, vliv signálních molekul tvořených mikrobiomem a souvislosti hormonů serotonin – melatonin. Zamýšlím se nad tím, že ne vždy hmota živí hmotu a proč je třeba neopomíjet vliv energetiky stravy na naše celkové fungování.

V předchozí knize Principy Nové Výživy jsem představila fenomén lidské fotosyntézy. Aby bylo možné tento děj lépe uchopit a byl méně sci–fi, v kapitole POCHODY UVNITŘ ZELENÝCH TĚL přibližuji to nejdůležitější z rostlinné fotosyntézy a buněčného dýchání. Také se zde znovu zabývám transmutací prvků.

Následují dvě kapitoly: POLE A PŘENOS INFORMACÍ a také BIOFOTONY: SVĚTLO ŽIVOTA. Zde se budeme zabývat oborem vlnové genetiky, který je mimořádně zajímavý. O biofotonech jsem psala též v předchozí knize v souvislosti s DNA a nyní to rozvedu více do hloubky: Jak biofotony vznikají, jejich funkce a zda nějak souvisí s vnějším světlem, tedy elmag. zářením ze Slunce.

V dalších kapitolách ELEKTRICKÝ ČLOVĚK A ELEKTRONY a také ČLOVĚK, DECH A ENERGIE se věnuji využití základních stavebních prvků hmoty z prostředí a získávání elektronů ze stravy v rámci buněčného dýchání. Zabývám se také otázkou využití prvků vzduchu a vody jakožto dárcích součástek pro naše těla.

V kapitole INTERAKCE ČLOVĚKA SE SVĚTLEM se věnuji tématu lidské fotosyntézy, které jsem otevřela v předchozí knize. Dozvíš se více o vlastnostech tajemné molekuly jménem melanin, co všechno umí a jaké to má důsledky. Zmíním se také
o terapii červeným světlem, což je v posledních pár letech často diskutovaná a vyhledávaná metoda pro zvýšení tvorby energie v buňkách a urychlení regeneračních procesů.

Zařadila jsem také kapitolu CHLADOVÁ TERAPIE PRAKTICKY, ve které ti předám veškeré poznatky, které jsem načerpala za uplynulé roky. V každém ročním období je možné použít chlad trochu jinak a volit si jeho formu dle požadovaného účelu. Popisuji celý proces tak, aby mohl začít každý a získal z toho maximum.

Nakonec jsem přidala bonusovou kapitolu ESENCIÁLNÍ OLEJE: DARY PŘÍRODY, ve které ti přiblížím esence rostlin a jejich začlenění do každodenního života.

Chtěla bych ti poděkovat za zájem o mou tvorbu. Vydávání knih je pro mě možností, jak sdílet informace se světem a přinášet tak svůj dílek do velké skládačky veškerého Poznání. Žádná informace není stará nebo nová, protože každý z nás je v jiné životní fázi a má svou cestu.

Věřím, že se dílo podařilo pojmout takovým způsobem, že získáš maximum informací v minimálním čase. Kdybych měla shrnout veškeré poznání do jedné věty, zněla by takto:

Zdravé tělo a dostatek energie jsou základními předpoklady pro žití ze svého vlastního Zdroje, tj. bez potřeby ulpívání na ostatních.

Ale jak se k tomu všemu dostat? Právě tomu se věnuji na 100+ stránkách této knihy.


VEŠKERÉ INFORMACE A MOŽNOST OBJEDNÁNÍ NAJDEŠ TADY.


Kateřina Lite / www.SimplyMyWorld.cz