O světle jinak (4): Vliv barev světelného spektra a jejich využití v léčbě

08.02.2020

O možnosti použití jednotlivých barev jsem četla pouze v souvislosti s energetickými centry - čakrami. Každé centrum má v tradičním vyobrazení svou barvu. Právě nošení té konkrétní barvy na těle či na konkrétním místě může čakru harmonizovat. S tím pracuje esoterická literatura, která si vzala tohle vědění od tradičních kultur. Ale že existují celé vědní obory, které se zabývají léčbou za pomoci barev? Woooooow. Jsem nadšená. Pojď se se mnou na to podívat blíž a možná budeš taky.

Nejdřív něco o těch barvách:

  • Jednotlivé barvy nás ovlivňují na fyziologické i psychické úrovni.
  • Přijímání či odmítání určité barvy odpovídá stavu mysli a vyváženosti všech endokrynních žláz (ŽSVS).
  • Barvy reagují různě s částmi endokrynního systému, což má za vliv stimulaci či blokaci produkce hormonů 
  • Různé oblasti mozku jsou citlivé na světlo, ale i různé vlnové délky (barvy)


Světlo působí na buněčné úrovni. Čas strávený pod umělým osvětlením může způsobit (světelnou) ,,podvýživu" stejně tak jako nevhodná či jednotvárná strava. 


Plnospektrální světlo včetně UV složky! 

Se dá použít k revitalizaci vody a potravin. Protože je voda nositelem informace a přijímá ji z okolí, struktura vody na pití nebo v pevné stravě se pod tímto plnospektrálním světlem modifikuje na vodu v membránách zdravých lidských buněk

Světlo dodá stravě energiim, pokud se při přípravě použije tato voda obohacená plnospektrálním světlem

Stejně se chová voda v nás lidech (v našich buňkách) pod umělým osvětlením či naopak pod umělým plnospektráním světlem či ideálně pod Sluncem. Časté vystavování se umělému osvětlení a absenci denního světla může docházet k rozvoji nemocí.

Spektrochrom. Chemické prvky vydávají spoubor barevných pásů, což se nazývá emisní spektrum a je charakteristické pro každý prvek. 

Je-li prvek vystaven bílému světlu, absorbuje právě tu frekvenci, kterou předtím vydal.

Lidské tělo vydává světlo (auru), to znamená, že ho musí i absorbovat

Spektrochromie = sada barevných filtrů, zvolenou barvou světla se osvětluje přímo léčená část těla. Druhý způsob léčby se nazývá syntonika, kde se světlo dostává do těla prostřednictvím očí. To má vliv na řídící centra v mozku (regulace tělesných funkcí a vyrovnávání nervové soustavy). Reakce na použité světlo je individuální. 

Terapie světlem se využívala až do konce 30. let 19. století, kdy byl vyvinut první sunfonamidový lék na bakteriální infekce. Terapie světlem začala být rázem brána jako magie a ustoupila do pozadí. Škoda.

Osvětlení ovlivňuje náš vývoj, zdravotní stav a tím i délku života. 

Autor v knize píše, že stres je v lidské mysli zakódován jako barva. Člověk tedy reaguje různě, pokud je vystaven různým barevným frakcím. Při léčbě se zjišťuje, které barvy vyvolávají negativní vzpomínky, což následně způsobuje stres.