Tvé TĚLO je tvým DOMOVEM - O čem to bude?

26.05.2023

Objednání knihy v předprodeji

do 31.5.2023 s možností výběru

esenciálních olejů a další informace:

Od vydání předchozí knihy Principy Nové Výživy, která se stala nejvíce vyhledávaným a nejoblíbenějším ,,elaborátem" z mé dosavadní tvorby, uplynul více než rok. Zájem o knihu a následné ohlasy mě ujistily, že jsem zvolila správný směr. Kniha v sobě kombinovala osobní sdílení a literární rešerši, ve které jsem otevřela téma energetické výživy a podrobně popisovala, jak funguje bioenergetika člověka.

Můj styl blogování či psaní knih spočívá v prožívání situací, čerpání nových zážitků a poznatků. K tomu se vždy přidá nějaké téma, které si žádá hlubší prozkoumání. A nakonec ,,se" to všechno poskládá tak, že uvedené informace dávají dohromady smysl a mohou být přínosem na cestě někomu dalšímu.

V pondělí 22.5. jsem spustila předprodej nové knihy ,,Tvé TĚLO je tvým DOMOVEM - Objev souvislosti mezi hmotou, energií a zdravím díky poznatkům v této knize." Právě nyní je čas navrátit se do našich těl (domovů), věnovat jim plnou pozornost a začít používat jejich potenciál. Zároveň pro fungování v této realitě je třeba vyladit vzájemné působení a těla a duše tak, aby spolupracovaly a směřovaly jedním směrem. Je potřeba ukončit boj s vlastním tělem a začít souladit.

Poslední roky nás intenzivně proměňovaly. Někteří si přáli, aby vše bylo jako dřív. Někteří věděli, že už není možné setrvávat v nevyhovujícím a nevyživujícím prostředí. Měnili jsme přístup k práci nebo ukončili spolupráci. Vztahy také prošly proměnou a vývojem. Některé již nebylo možno udržovat, a tak se cesty rozešly, aby mohli přijít jiní. Navazovali jsme nová přátelství, přehodnocovali kousek po kousku každou oblast života. A přestože jsme možná neudělali žádný větší krok do neznáma či životní změnu, uvnitř jsme moc dobře věděli, co nám prospívá a co ne.

Předchozí roky nás chystaly právě na tento čas, kdy vše již víme a je potřeba jednat. Proto knihu začínám kapitolou: ,,2023: OSVOBOĎ SE". Nacházíme se v různých životních podmínkách. Někdo chce odejít z práce, ale bojí se udělat krok do nejistoty, protože nemá ušetřeno ani na nájem na další měsíc. Někdo má naopak našetřeno na roky dopředu a může si vyložit nohy na stůl. Ale to neznamená, že životní změna po tolika letech stereotypu je snazší snadnější. Může být velmi náročné mít po tolika letech volný čas a být se sebou. Zdá se to jako pohádka, ale zvyk je zvyk.

Někdo má hodně energie v těle a ,,nulu" na bankovním účtu a někdo to má opačně – většina energie leží na účtu v podobě financí a tělo se chová jako vybitá baterka. Vše je energie v různých formách, a proto se hodí distribuovat ji napříč všemi formami právě tak, jak je zrovna potřeba, aby všude byl dostatek.

V další kapitole jsem se rozhodla vydat se na cestu ,,MIMO DOSAH OMEZENÉ VĚDY". Abychom poznali, kdo jsme, standardně podávané informace o našem původu nejsou přínosné. V této kapitole se zamýšlím nad tím, kdo je člověk, odkud pochází a co všechno má v sobě ukryto. Naše fyzická těla nám byla propůjčena pro život v této realitě. Těla jsou sestavena ze součástek Země a vyživuje nás nejen hmota přítomná zde, ale také energie celého Kosmu. Jsem přesvědčená, že vzhled našeho těla nemá nic společného s evolucí, ale je rozšířen v celém Vesmíru. A to zkrátka proto, že je funkční. Proto tvrdím, že:

Člověk a jeho (zapůjčené) tělo jsou technologií Vesmíru.

Úplně na počátku této knihy stál nápad přiblížit Moderního Metačlověka, který používá svůj potenciál, ví kdo je, zažívá každodenní radost a má dostatek energie na tvoření či věnování se čemukoli, pro co se zrovna rozhodne. Proto v kapitole s názvem ,,BIOHACKER vs. METAČLOVĚK" přiblížím, jak jsem došla ke vzniku Moderního Metačlověka a co mu předcházelo. Někdy máme strach být vidět a svítit, protože si neseme neblahé zkušenosti z minulosti. Ani superhrdinové z filmů to neměli jednoduché a trochu jsem se u nich inspirovala. Nicméně jak jsem zmínila dříve: Právě teď je ten čas. Věřím, že tato kapitola ti dodá potřebnou dávku odvahy.

V kapitole ,,KLÍČ ČÍSLO 1: ENERGIE" se zabývám tím, jak energie je základním předpokladem k vykonání jakékoli změny. A pokud ji nemáme, je potřeba upřímně se podívat kde a kolik jí ztrácíme. Byli jsme naučeni, že jsme na úplně posledním místě, ale je to přesně naopak: Pokud nemám nadbytek energie, o kterou se mohu podělit, pak se stávám přítěží ostatním i sobě. Takový pobyt v těle pak není vůbec příjemný. Proto v této kapitole zdůrazňuji, že:

Sebeobětování není ctnost a je třeba naučit se sebehodnotě. To má vliv na množství energie v životě, protože ji investujeme žádoucím směrem.

Také se zde zabývám tím, jak nedostatek energie mění naši identitu, myšlení a rozhodování, což způsobuje, že občas můžeme působit trochu rozpolceně a nestále. Také zmiňuji, jak pohyb pomáhá v eliminaci staré a přísunu nové energie.

V další kapitole ,,O VÝŽIVĚ A ZAŽÍVÁNÍ" navazuji na informace z předchozích knih. Na začátku roku 2023 mi přišel text s názvem ,,Kvalita a chuť přírody není dostačující?", který klíčovým způsobem udává další směr. Podrobně se zde zabývám tématem střev, protože jsou klíčová pro naše vnímání reality. Vysvětluji, jak funguje osa střeva-mozek, vliv signálních molekul tvořených mikrobiomem a hormony serotonin a melatoniny v souvislostech. Zamýšlím se nad tím, že ne vždy hmota živí hmotu a proč je třeba neopomíjet vliv energie stravy na naše celkové fungování.

V předchozí knize Principy Nové Výživy jsem představila fenomén lidské fotosyntézy. Aby bylo možné tento děj lépe uchopit a byl méně sci-fi, v kapitole ,,POCHODY UVNITŘ ZELENÝCH TĚL" přibližuji to nejdůležitější z rostlinné fotosyntézy a buněčného dýchání. V kapitole ,,ZNOVU O TRANSMUTACI" pak navazuji též na předchozí knihu. Nyní se tomu budu věnovat podrobněji a přiblížím ti celkový kontext.

Následují kapitoly ,,POLE A PŘENOS INFORMACÍ" a také ,,BIOFOTONY: SVĚTLO ŽIVOTA". Zde se budeme zabývat oborem vlnové genetiky, který je mimořádně zajímavý. O biofotonech jsem psala též v předchozí knize v souvislosti s DNA a nyní to rozvedu více do hloubky: Jak biofotony vznikají, jejich funkce a zda nějak souvisí s vnějším světlem, tedy elmag. zářením ze Slunce.

V dalších kapitolách ,,ELEKTRICKÝ ČLOVĚK A ELEKTRONY" a také ,,ČLOVĚK, DECH A ENERGIE" se zabývám jak využitím základních stavebních prvků hmoty z prostředí, tak získávání elektronů z pevné stravy v rámci buněčného dýchání. Zabývám se také otázkou využití plynných složek vzduchu a vody jakožto dárcích součástek pro naše těla.

Na to navazuje kapitola ,,INTERAKCE ČLOVĚKA SE SVĚTLEM", tedy téma lidské fotosyntézy, které jsem otevřela v předchozí knize. Dozvíš se více o vlastnostech tajemné molekuly melaninu, co všechno umí a jaké to má důsledky. Přiblížím také terapii červeným světlem, což je v posledních pár letech často diskutovanou a vyhledávanou metodou jak pro zvýšení tvorby energie v buňkách, tak urychlení regeneračních procesů.

Zařadila jsem také kapitolu ,,CHLADOVÁ TERAPIE PRAKTICKY", ve které ti předám veškeré poznatky, které jsem načerpala za uplynulé roky. V každém ročním období je možné použít vliv chladu trochu jinak a volit si jeho formu dle požadovaného účelu. Popisuji celý proces tak, aby mohl začít každý a získal z toho maximální užitek (zdraví a psychika).

A na závěr nemůže chybět kapitola ,,ESENCIÁLNÍ OLEJE: DARY PŘÍRODY", ve které ti přiblížím esence a jejich praktické používání.

Chtěla bych ti poděkovat za zájem o mou tvorbu. Vydávání knih je pro mě možností, jak sdílet informace se světem a přinášet tak svůj dílek do velké skládačky veškerého Poznání. Žádná informace není stará nebo nová, protože každý z nás je v jiné životní fázi a má svou cestu.

Věřím, že z této knihy získáš maximum informací v minimálním čase a posuneš svůj život na další level. Kdybych měla shrnout veškeré poznání do jedné věty, zněla by takto:

Zdravé tělo a dostatek energie jsou základními předpoklady pro žití ze svého vlastního Zdroje, bez potřeby ulpívat na ostatních.

Ale jak se k tomu všemu dostat? Právě tomu se věnuji na 100+ stránkách této knihy.


PŘIPOMÍNÁM, ŽE PŘEDPRODEJ KNIHY BĚŽÍ DO 31.5.2023, KDY MÁŠ MOŽNOST PŘIDAT SI K OBJEDNÁVCE AŽ 4 VYBRANÉ ESENCIÁLNÍ OLEJE PRO PODPORU TVÉ CESTY. VEŠKERÉ INFORMACE O PŘEDPRODEJI A MOŽNOST OBJEDNÁNÍ NAJDEŠ TADY.


Kateřina Lite / www.SimplyMyWorld.cz