Nový druh Člověka

11.10.2020

Nový druh Člověka... Co mu předchází? VÝMĚNA SOUČÁSTEK na všech úrovních života.

Staré fungování - skrz podvědomí (nevědomé programy) - se stává neefektivním.

Vize. Zodpovědnost každého člověka v každodenním životě.

Rozhodování. Může se zdát, že rozhodování žere hodně energie (skrz pozornost). Ale naopak. Skrze toto rozhodování 

každého jedince nevnímám z pohledu ega. Ale z pohledu, proč jsme sem přišli. A to je něco, co si všichni neseme v sobě. Abychom skrze to přispívali celku. Nejedná se jen o přínos na úrovni Země, ale celé existence. Všeho, co je.

Toto uvědomění nemusí přijít jen v okamžiku průseru a těžkých životních situací (kdy je to nejčastější), ale právě skrz ztišení sebe sama a neustálé švitoření mysli. Nemusí to být meditace v tureckém sedě. Procházka v přírodě, šálek kávy, mytí nádobí, věšení prádla nebo sprchování se. Také během setkání s blízkými bytostmi.